eKooli Põhipakett

eKool aitab õpilasel tõhusamini õppida, lapsevanemad saavad olla paremini kursis sellega, kuidas nende lastel läheb ja õpetaja töökoormus väheneb. eKooli Põhipakett muudab eKooli keskkonna koolile tõhusaks abiliseks. Põhipaketti koondatud funktsionaalsused on valitud nende ettepanekute hulgast, mida koolid on kõige rohkem soovinud.

eKooli Põhipaketti koondatud funktsionaalsused:   

Lisainfo eKooli teenuspakettide kohta:

Kõik tulevased õppeinfosüsteemi arendused koondatakse pakettidesse. Täna pakume kahte paketti, aga liigume tempokalt uute pakettide välja arendamise suunal. Enda ideid ja hääli saate uute funktsionaalsuste osas anda eKooli Mõttekojas.

eKooli teenused on kooskõlas kõikide nõuetega, mis on määratud kehtivate õigusaktidega. Me teeme oma teenuses muudatusi vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsustele ja teistele muudatustele seadusandluses. Pöörame erilist tähelepanu pakutava teenuse vastavusele Isikuandmete kaitse seadusest tulenevatele nõuetele.