eKooli Põhipakett

eKool aitab õpilasel tõhusamini õppida, lapsevanemad saavad olla paremini kursis sellega, kuidas nende lastel läheb ja õpetaja töökoormus väheneb. Põhipakett annab lisavõimalusi eKooli poolt siiani pakutavatele teenustele ja muudab eKooli keskkonna Teie koolile veel tõhusamaks abiliseks. Põhipaketti koondatud teenused on valitud nende ettepanekute hulgast, mida koolid on kõige rohkem soovinud.

Põhipaketti koondatud teenused:   

  • Kooli ja õppetöö haldus: kooli õppekava, õppeaastad, õpilased, õpetajad, lapsevanemad, päevikud (ka individuaalõpe), hinded, aruanded, õpetaja töökava, õppematerjalide jagamine, õpilase ülesande vastused failiga, päevikust teadete saatmine, märkamised
  • Kujundava hindamise tunnistus: Õpilaste ja lapsevanemate hinnangute kaasamise võimalus. Kujundava hindamise tunnistuste arhiiv.
  • Õpilasraamat (prinditav formaat): HTM kinnitatud formaadis,võimalus õpilasraamatu hindeid koolide vahel edastada.
  • Kursuse moodul (valikkursustele ja huviringidesse registreerumine nii õpilastele kui lapsevanematele) 
  • Tunniplaan, kooli ürituste, broneeringute ja asenduste planeerijad; tunniplaani import Untisest
  • mKool õpilastele ja lapsevanematele, Sõnumifailide üleslaadimine 20 MB 
  • Distsipliiniga seotud probleemide haldus: puudumiste päevik ja aruandlus, kooli märkmed, dokumendid, tugispetsialistid jm 
  • OPIQ keskkonna liidestus 
  • EHIS keskkonna liidestus
  • Arenguvestlus: Vestlustes küsimustike koostamine, vestluste läbiviimine, tulemuste aruandlus

Paketis sisalduvad lisavõimalused:

eKooli teenused on kooskõlas kõikide nõuetega, mis on määratud kehtivate õigusaktidega. Me teeme oma teenuses muudatusi vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsustele ja teistele muudatustele seadusandluses. Pöörame erilist tähelepanu pakutava teenuse vastavusele Isikuandmete kaitse seadusest tulenevatele nõuetele.