Päevikute otsing

Delete

Hea teada!

Koolijuhi rollis saab päevikut otsida selle nimetuse, aine, õpetaja, klassi või õpilase järgi!

Koolijuht ja klassijuhataja näevad oma kooli või klassi päevikuid kui valivad päevikute otsingu filtrist kas Minu klassid või Kooli päevikud.

Klassijuhataja näeb oma klassi Puudumised ja Hinded päevikuid. Hinnete päeviku veergude päises olevad päevikute nimetused on lingid päeviku avamiseks. Nii saab klassijuhataja avada KÕIKI oma klassi päevikuid.

Koolijuht saab kasutada otsingut erinevate tunnuste järgi:

  • Otsing päeviku nimetusest. Otsisõna "mate" otsib üles päevikud "matemaatika 6a" ning "Keemilised materjalid"
  • Otsing aine nimetuse järgi. Kui otsisõnaks on "keel" siis otsitakse üles eesti keele, inglise keele ... päevikud. Et neil vahet teha siis kuvatakse otsingu tulemused otsingu lisaribal. Aine nimetusel vajutades kuvatakse selle aine päevikud.
  • Otsing õpetaja järgi. Otsitakse põhiõpetaja perekonnanime järgi. Kui otsisõna sisaldub mitme õpetaja nimes, kuvatakse otsingu tulemused lisaribal. Näiteks kui otsisõna on "mets", siis kuvatakse õpetajad Kasemets, Mets, Metsik. Õpetaja nimel vajutades näidatakse selle õpetaja päevikuid.
  • Otsing õpilase nime järgi. Otsitakse õpilase perekonnanime järgi. Kui otsisõna sisaldub mitme õpilase nimes, kuvatakse otsingu tulemused lisaribal. Näiteks kui otsisõna on "meri", siis kuvatakse õpilased Jaan Meri 7a; Tiina Merikas 2a jne (s.o. õpilasega koos näidatakse klass, kus ta õpib). Õpilase nimel vajutades näidatakse selle õpilasega seotud päevikuid.
  • Otsing klassi järgi. Kui valite otsingu klassi järgi, siis saate otsisõna sisestamise asemel klasside valiku.