Puudumiste aruanded

Puudumiste aruanded koondab ajavahemikus juhtunud puudumised ja annab koolijuhile selge ülevaate õpilaste korralikkusest. Klassijuhataja näeb ainult oma klassi puudumiste kokkuvõtet . 

Puudumiste arutanded on koolis üks olulisemaid aruandeid, mille leiate avades Kooli lehelt -> Aruanded -> Puudumised. Juba detailsemalt ülevaade, mida Teile kuvatakse, kui klõpsate vajaliku aruande nimetusel.

Puudumised

Puudumiste aruanne kogub klassi või kooli põhjuseta ja põhjusega puudumiste ning hilinemiste arvu. Näitab neid ekraanil või lubab trükkida. 

Aruande koostamsieks ja kuvamiseks avage Kooli lehelt -> Aruanded -> Puudumised -> Puudumised  ning tehke filtritest valikud.

Filtriga Klassid: Kõik kuvab kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ning kogu kooli puudumiste summa jagatuna põhjusega ja põhjuseta puudumisteks, hilinemisteks.

Klõpsates Tabelis: klassi nimetusel või filtris oleva Klassid: Klassi numbril vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste kokkuvõte

Perioodi puudumiste ülevaate saab kuvada ka kogu kooli jaoks. Selleks määrake filtris Periood: kuupäevad ja Klassid: Kõik.

Selgema ülevaate saamiseks saab valida, et näidatakse ainult neid õpilasi, kes on puudunud või hilinenud. Selleks lisage linnuke märkeruutu Näita ainult õpilasi, kellel on hilinemisi või puudumisi.

Kui on vaja arvestusest välja lülitada või kaasata koolist lahkunud õpilasi, tehke valikud filtrist Kõik / Aktiivsed / Endised

Kui klass on valitud, saab valida perioodi või seada kuupäeva vahemiku, mille kohta aruanne kogutakse. Selleks klõpsake lingil Valitud periood ja määrake kuupäevad.

Puudumised liigiti

Aruande kuvamiseks tuleb teha valikud filtrist. Aruanne töötab samamoodi nagu puudumiste kokkuvõte, ainult et puudumised näidatakse kooli poolt defineeritud liikide kaupa (Klassifikaatorid ja Puudumiste liigid)

Puudumised liigiti kuvamiseks kui avate Kooli lehelt -> Aruanded -> Puudumised -> Puudumiste liigid  ning tehke filtritest valikud.

 • Filtriga Klassid: Kõik kuvab kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ja kogu kooli puudumiste summa jagatuna puudumiste ja hilinemiste kooli defineeritud liikide kaupa.
 • Klõpsates tabelis klassi nimetusel või filtris oleva Klassid: Klassi numbril vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste jaotus
 • Saab muuta näidatavat perioodi või valida ajavahemiku mille puudumisi näidatakse (alates.... kuni....)
 • selgema ülevaate saamiseks saab valida, et näidatakse ainult neid õpilasi kes on puudunud või hilinenud
 • kui on vaja arvestusest välja lülitada või kaasata koolist lahkunud õpilasi tegutse filtritega Kõik / Aktiivsed / Endised

Päeva puudujad

näitab kõiki kooli tänaseid puudujaid. Iga puuduja kohta kuvatakse tema vanemate kontaktid ja millistest ainetundidest puudumine on märgitud. Uus aruanne, mis on aluseks näiteks kodudesse helistamisel või hiljem ka sms teadete saatmisel.

Päeva puudujate kuvamiseks avage Kooli lehelt -> Aruanded -> Puudumised -> Päeva puudujad ning tehke filtritest valikud.

 • saab muuta näidatavat päeva ja teha valiku klasside kaupa.
 • kuvatakse lapse nimi ja klass; tema vanemate nimed ja kontakttelefon, e-post; puudutud tunnid - tunni järjenumber ja aine.

Tulevikus puudujad

Tulevikus puudujad on päeva puudujate erijuhtum. Aruanne koostatakse siis, kui päeva puudujate aruandesse valitakse tulevikus olev kuupäev.

Tulevikus puudujate kuvamiseks avage Kooli lehelt -> Aruanded -> Puudumised -> Päeva puudujad  ning valige filtrist Periood: Muud.

Nüüd kontrollitakse klassijuhatajate poolt sisse kantud tulevikku ulatuvad puudumise põhjendused ja nende kohta kuvatakse info õpialste kaupa. Loomulikult loetakse üles ka need õpilased, kellele on päevikusse puudumine juba etteulatuvalt sisse kantud.

Aruannete trükkimine

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Delete

Kuidas printida?

Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.

Mõned soovitused:

 1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).
 2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.
 3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist Headers and Footers mis kõik tuleks seada olekusse -Empty-
 4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.
 • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse Print headers and footers ette;
 • Mozilla annab 6 valikut Page headers ja Page footers jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse --blank--