Uue kooli lisamise tegevused

eKooliga liitumisel on esimeseks sammuks uue kooli lisamine. Kool lisatakse eKooli poolt, esimene administraator saab vajalikud õigused. Lähemalt saab lugeda artiklist "Soovime alustada eKooli kasutamist"

Kooli kujundamise järgmised sammud on:

 1. Avage Klassifikaatorid ja sisestage kooli püsiandmed:
  1. määrake, kuidas Teie kool õpib: klasside arv, paralleelid, kas ja kuidas hinnatakse käitumist/hoolsust
  2. määrake, milliseid aineid koolis õpitakse
  3. määrake, kuidas Teie kool õpilasi hindab
  4. määrake, kuidas märgitakse puudumisi
 2. Sisestage kooli Õppekava ja ainekaardid:
  1. lisage õppekava nimetus, klassid, kus õpitakse, õppimise viis
  2. lisage õppekava ained: seos riikliku õppekava ainega, kas on aine kooliastmehinne (võib teha pisut hiljem)
  3. lisage ainekaardid, neid võib ka lisada pisut hiljem.
 3. Kutsuge kooli õpetajad - lisalugemine "Õpetajate kutsumine kooli
 4. Lisage õppeaasta ja perioodid
 5. Õpilaste import - kandke eKooli oma kooli õpilased.
  1. kontrollige, kas kõik õpilased on õige õppekava õiges klassis, abi saab artiklitest "Tegevused õpilastega".
 6. Defineerige õppegrupid ja kooli sildid - valmistage ette õpperühmade kasutamine päevikus
 7. Päeviku lisamine ja õpilaste päevikusse kandmine - viige kokku ainekursus, õpilased ja õpetaja.
  Nüüd saab õpetaja alustada oma ainetunnis tekkinud info päevikusse kandmist. Siiski ei ole eKool veel päris "valmis".
 8. Lisage ruumid
 9. Tunniplaani lisamine

Eraldi tuleb tegeleda kasutajate taotluste kinnitamisega ja õpilaste ning lapsevanemate küsimustele vastamisega: