Andmete eksport / import

Andmevahetus eKooli sisse ja sealt välja toimub enamasti xml failidega. Sest on väga universaalne ja võimaldab igal ekspordi tellijal edasi tegutseda saadud infoga oma vajaduste järgi.

Andmete import (eKooli lugemine)


Andmete eksport (eKoolist välja võtmine)