Miks ei saa lisada perioodihinnet?

Küsimus

Õpetajad ei saa 1. õppeperioodi (I trimestri) lõpus lisada perioodihindeid, sest neil ei ole päevikus +(pluss) perioodihinde valikut.

Vastus

Avage õppeaasta Muuda käsuga ja lisage Õppeperioodid. Kuna õppeaasta saab lisada ilma õppeperioodideta ja vahetevahel ei ole nende kuupäevad veel kokku lepitud, siis võib administraator unustada perioodide sisestamise.