Kujundava hindamise tunnistuste arhiiv

Koolijuht saab vahetada õppeaastat ja valida klassi ning valida selle klassi kõigi tunnistuste vahel. Kui osadel õpilastel on tunnistus allkirjastamata, siis neid tunnistusi aruannete seas ei avata.

Kooli lehel leiavad koolijuht ja klassijuhataja kujundava hindamise tunnistuse Kokkuvõtvad hinded grupis oleva aruandena.

  1. Valige Aruanded, avage Kokkuvõtvad hinded ning valige Kujundav hindamine
  2. Valige õppeaasta (õppeaasta valik on ainult koolijuhil)
  3. Valige selle õppeaasta klass (klassi valik on ainult koolijuhil)
  4. Valige tunnistus, loetelus on kõik sellel aastal selle klassi jaoks koostatud tunnistused
  5. Valige õpilane, kelle tunnistust soovite avada. Kuigi kuvatud on kõigi selle õppeaasta selle klassi õpilaste nimed, on lingid (s.o. avatavad) vaid nende õpilaste nimed, kelle jaoks valitud tunnistus on alla kirjutatud. 
  6. Avage tunnistuse trükivaade.

 

Eelmiste aastate tunnistused kodule

Õpilase lehel Hinded vaates on Kujundava hindamise tunnistuse lehe alguses õppeaastate valik. Kui valite Kõik, siis näete kõiki Teie lapse kohta koostatud tunnistusi. 

Tunnistuse avab klikk lingil Eelvaade/Printimine.