Aruanded koolijuhile

Delete

Aruannete trükkimine

Aruannete väljatrükiks kasutage oma veebilehitseja Print käsku. Aruannetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik. 

1. Valige kooli lehel Aruanded. Aruanded on grupeeritud nendes kajastatud peamise andmestiku alusel. Aruannete avalehel on lühikesed juhised ja rollid, kellele need aruanded nähtavad on. 

2. Vajutage vajaliku aruande grupi nimetusel

Puudumised: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; põhjuseta puudumised ehk suur-puudujad; distsipliinu juhtumid KOVis.

Hinded: (jooksvad hinded) hinnete statistika, hinnetelehed, murelapsed

Kokkuvõtvad hinded: tunnistused; õppeedukuse aruanne, kokkuvõtvate hinnete tabel, puudulike hinnete aruanne; klassi kokkuvõte; õpimapp

Arenguvestlus: arenguvestluste aruanne, küsimuste aruanne, meeldetuletused (näha ainult neis koolides, kus arenguvestluste moodul on avatud)

Sündmused: märkuste aruanne; õppenõukogu otsuste aruanne

Õpilased ja lapsevanemad: õpilaste andmed, kasutusaktiivsus; klassi siltide aruanne

Õpetaja töö: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud, õppetegevus päevikute kaupa

Arhiiv: vanade päevikute aruanded (päeviku ruudustik, tunnikirjeldused ja kodused ülesanded) html tabelitena ning õpilase hinded aastate kaupa.

Kooli õppekavad: õppekava aruanne

Sisseastumine: vastuvõtu aruanne

eksport ja import: kokkuvõtvate hinnete eksport

3. Aruanne vaikimisi avavalikutega kuvatakse ekraanile. Edasiseks täpsustamiseks või aruande vaate muutmiseks kasuta aruande kohal olevaid valikuid.

Aruanded ja õppeaastate vahetus

Õppeaastast sõltumatud aruanded:

 •         Õpilased ja lapsevanemad: kasutusaktiivsus; 
 •         Kooli õppekavad: õppekava aruanne
 •         Arenguvestlus: küsimuste aruanne,

Ainult käesoleva õppeaasta andmed:

 •         Puudumised: puudumiste aruanne; puudumised liigiti; päeva puudujad; põhjuseta puudumised ehk suur-puudujad
 •         Hinded: (jooksvad hinded) hinnete statistika, murelapsed
 •         Kokkuvõtvad hinded: puudulike hinnete aruanne; klassi kokkuvõte
 •         Sündmused: märkuste aruanne, õppenõukogu otsused
 •         Õpilased ja lapsevanemad: õpilaste andmed; klassi siltide aruanne
 •         Õpetaja töö: õpetaja koormus, tunnikirjeldused, lukustatud päevikud, õppetegevus päevikute kaupa
 •         Arenguvestlus: arenguvestluste aruanne, meeldetuletused
 •         Sisseastumine: vastuvõtu aruanne

Erinevate õppeaastate andmeid sisaldavad aruanded (õppeaasta valik koolijuhile):

 •         Hinded: (jooksvad hinded) hinnetelehed
 •         Õpetaja töö: tunnikirjeldused
 •         eksport: kokkuvõtvate hinnete eksport
 •         Kokkuvõtvad hinded: tunnistused ja tunnistus 2; õppeedukuse aruanne, kokkuvõtvate hinnete tabel, õpimapp
 •         Arhiiv: vanade päevikute aruanded (päeviku ruudustik, tunnikirjeldused ja kodused ülesanded) html tabelitena ning õpilase hinded aastate kaupa.