Õppeaasta haldus. Õppeperioodid ja kattuvad perioodid.

Artiklis antakse ülevaade, kuidas luua uus õppeaastat või muuta olemasolevat ning saate ülevaate õppeaasta jagamisest õppeperioodideks. Eraldi antakse nõuanded, kuidas lahendada olukorda kui erinevatel klassidel on erinevad perioodid.

Õppeaastate haldus

Uue õppeaasta lisamiseks avage kooli lehelt Õppeaasta; valige Menüü ja avage Uus

Uue õppeaasta lisamine

Sisestage õppeaasta nimetus, selle alguse ja lõpu kuupäevad

Delete

Hea teada!

Kattuvad õppeaastad ei ole lubatud. Ei ole hea jätta õppeaastate vahele ajaauke, nende algused ja lõpud peaksid olema üksteise järel.

Soovitused

 • Kui Teie õppeaastate vahel on ajavahemik (nt. olete märkinud, et õppeaasta lõppeb 13.juuni ja uus aasta algab 1.09, siis 14.06 ei näe ükski Teie kooli õpetaja, õpilane ega lapsevanem enam eKoolis mingit infot - nende eelmise aasta rollid on lõppenud ja uue aasta rollid ei ole veel alanud. Aitab õppeaasta lõpu nihutamine - uue kuupäeva sisestamine. 
 • Õppeaasta lõppeb Eesti koolides 31.august; uus aasta algab 1. september. Sellest HTM kehtestatud reeglist on mõistlik kinni pidada. 
 • Kui olete nii otsustanud ja kooli juhtkonnaga kooskõlastanud, siis võite õppeaasta algust nihutada - õpetajatel on lihtsam uueks aastaks valmistuda, kui alustate uut aastat paar päeva enne selle algust, näiteks 1.09 nädala esmaspäeval. Loomulikult tuleb lõppeva õppeaasta lõpp märkida 1 päev enne seda. 
 • Õppeaasta alguse ja lõpu aega saab kool muuta, erilisi probleeme see eKoolis kaasa ei too. Siiski peaks seda tegema nii vähe kui võimalik, sest tegu on oluliselt andmeid muutva funktsionaalsusega. 

Õppeaastasse õppeperioodide sisestamiseks: 

 • Lisage märkeruutu linnukese Õppeaastasse on lisatud õppeperioodid. 
 • Vajadusel täiendage perioodide ridu vajutades lingil +Lisa uus periood
 • Kui Teie kool soovib korraldada kas mõne või kõigi perioodide lõpus vaheeksameid, lisage vastavad linnukesed. 
 • Avaldage muudatused, vajutades Salvesta.
Delete

Hea teada!

Kattuvad õppeperioodid ei ole lubatud. Ka perioodide vahele ei ole hea jätta ajaauke - perioodide vahelistel päevadel lisatud hinded ei jõua kummagi perioodi hinnetelehele.

Õppeaastate vahel saate liikuda lehe päises oleva valiku kaudu, kuvatakse Teile kõik kooli kasutuses olnud õppeaastad. 

Õppeaasta muutmine

Õppeaasta nimetuse või õppeperioodide muutmiseks valige vajalik Õppeaasta õppeaastate nimekirjast (kohe on avatud kehtiv õppeaasta). Valige Menüü ja Muuda. Lisage, muutke õppeperioode; nende kuupäevi. On võimalik õppeperiood kustutada, aga see ei pruugi õnnestuda. 

Delete

Hoiatus:

Õppeperioodi kustutamine on võimalik ainult siis, kui sellesse ei ole lisatud mingit infot (hindeid). Seetõttu lõppeb enamik kustutamise katseid ebaõnnestumisega. 

Muudatuste kinnitamiseks vajutage Salvesta. Muudatused hakkavad kehtima kohe.

Delete

Hea teada!

VÄGA TAVALINE MURE on 1. õppeperioodi (I trimestri) lõpus, mil õpetajad ei saa lisada perioodihindeid, sest neid ei ole päeviku +(pluss) valikus. Lahendus artiklis "Miks ei saa lisada perioodihinnet?"

Kattuvad õppeperioodid

Kattuvad perioodid annavad koolile võimaluse oma õppetööd paindlikumalt korraldada: näiteks esimeses klassis kasutada poolaastaid, 2. - 4. klassis veerandeid; 5. - 9. klassis trimestreid ning gümnaasiumis õppida ilma õppeperioodideta. 

Kui kool soovib "kattuvaid perioode" kasutada, tuleb esmalt võimalus sisse lülitada - avage Klassifikaatorid -> Õppimise korraldus ja lisage linnuke tunnuse Meie kool kasutab kattuvaid perioode (erinevate klasside jaoks) ette. Muudatuste kinnitamiseks vajutage Salvesta. 

Klassifikaatorites kattuvate perioodide lisamise sisse lülitamine

Kattuvate perioodide sisestamine toimub Õppeaasta lehelt. 

 1. 1. Avage Õppeaasta -> Menüü -> Uue õppeaasta lisamine või olemasoleva Muutmine
 2. Kui kattuvad perioodid on lubatud, on olemasolevatele perioodidele esimene perioodide komplekti nimetuse lisaimne juba avatud. 
 3. Tuleb märkida, millistele klassidele see komplekt kehtib.  
 4. Sisestada perioodide nimetused, algused, lõpud. 
 5. Perioodide uusi ridu lisatakse nagu tavaliselt +Lisa uus periood.
 6. Uue komplekti lisamiseks tuleb vajutada linki +Lisa uus perioodide komplekt

Delete

Pane tähele!

Kui kattuvad perioodid on lubatud, ei tähenda see, et paralleelklassid saaksid õppida erinevates õppeperioodides: näiteks 5a, 5c õpib trimestrites ja 5b veerandites. 

Veebinar

Veebinari "Uus õppeaasta eKoolis" (28.08.2020) salvestuses näidatakse, kuidas eKoolis luua uus õppeaasta ja lisada õppeperioodid. Eraldi selgitus kui koolis on kattuvad õppeperioodid.

Kokkuvõte

Õppeaasta ja õppeperioodid on koolis töö organiseerimise aluseks. Seetõttu on oluline need paika panna nii, et vigu ei teki.