Hääletused vestlustes

Arvuti

Hääletused on lisavõimalus kiiresti koguda arvamusi erinevate küsimuste kohta kooli ja klassi elus. 

Hääletuse lisamiseks: 

  • Avage Vestlused ja mõni vestlus. Kui sobiva vastajate valikuga vestlust ei ole, lisage uus. Soovitus on valida vestluse tüübiks Teadaanne (siis ei saa Te soovimatuid vastuseid). 
  • Valige oma vestluse esimese või mõne järgmise postituse tüübiks Hääletus. On võimalik lisada sissejuhtav, hääletuse mõtet selgitav tekst. 

 

Hääletuse avamine
  • Avatakse hääletuse lisamise vorm.

Tuleb lisada hääletusküsimus ja võimalikud vastusevariandid. Valida hääletuse lõpuaeg.

Pane tähele!

Hääletus lõppeb alati keskööl, ning ei saa lõpetada kellaajaliselt.

 
  • Kohe, kui olete hääletuse lisanud, on see vaatajatele kättesaadav.  Kõik hääletusel osalejad näevad hetkeseisu tulemustest - milline variant on populaarseim.

Hääletuste lisamise arv ei ole piiratud, aga eeldab kooli jaoks Põhipaketi olemasolu

 
 

Telefon

Hääletuste lisamine rakenduses on sarnane veebis lisamisega. Hääletused on eKooli Põhipaketi lisateenus koolidele. 

Hääletuse lisamiseks: 

  • Avage Vestlused ja mõni vestlus. Kui sobiva vastajate valikuga vestlust ei ole, lisage uus. Soovitus on valida vestluse tüübiks Teadaanne (siis ei saa Te tekstilisi vastuseid).  
  • Valige oma vestluse esimese või mõne järgmise postituse tüübiks Hääletus. Seega on võimalik lisada sissejuhatav, hääletuse mõtet selgitav tekst.
  • Tuleb lisada hääletusküsimus ja võimalikud vastusevariandid. Valida hääletuse lõpuaeg.

Pane tähele!

Hääletus lõppeb alati keskööl, ning ei saa lõpetada kellaajaliselt.

 
  • Kohe, kui olete hääletuse lisanud on see vaatajatele kättesaadav.

Kõik hääletuses osalejad näevad hetkeseisu tulemust - milline variant on populaarseim.