Põhjuseta puudumised (suurpuudujad)

Delete

Hea teada!

Koondab ajavahemikus suurel määral põhjuseta puudunud õpilaste info. Õpilaste valiku reegli (puudumiste %) määrab kool.


Suurpuudujate aruanne leiate avades Aruanded -> Puudumised -> Põhjuseta puudujad.

Aruande nimetuse all näete  Reeglit, mille järgi aruanne praegu kogutakse. Kui Klassifikaatorid menüüst reeglit muudate, saate teistsuguse tulemuse. 

Iga klassi põhjuseta puudujate kogumiseks kasutage filtreid Klassid: klassi number ja Periood: trimester. Valides filtris Periood: Aasta, kui soovite kogu aasta ülevaadet.

Kogu kooli põhjuseta puudumised failis

Kõigi õpilaste üle kontrollimine on mahukas päring ja seetõttu on kogu kooli suurpuudujate nimekirja koostamine tellitav aruanne.

Aruande tellimiseks:

  1. Valige filtrites Klassid:Kõik ja kas vajalik Periood või Aasta kogu aasta kokkuvõtte saamiseks ning klõpsake nupul Uue aruande koostamine
  2. Paari minutiga on aruanne koostatud ja selle fail salvestatakse edasiseks kasutamiseks. Kui aruanne on valmis, saadetakse Teie postkasti ka e-kiri.
  3. Ava fail laeb selle Teie arvutisse.  Faili nimetus algab dropout_students_ millele järgneb rida numbreid. Aruande fail on kokku pakitud ja *.html vormingus. Topeltvajutus faili nimel avab *.zip failide lahtipakkija (on igas arvutis olemas, kui aga ei ole, pöördu oma IT tugiisiku poole). Lahti pakutuna on faili laiendiks *.html ja see avaneb veebilehitsejas. Võib juhtuda, et saate enne faili avamist ekraanile hoiatuse "Tegu on Internetist alla laetud failiga, kas olete kindel, et soovite seda avada?".

Avatud failis on:

  1. Aruande nimetus
  2. Aruande koostamise hetkel kehtinud õpilaste valiku reegel (sest kool saab reeglit alati muuta kui soovib)
  3. Õpilaste nimed, klassid, (ainete nimetused, kui valik tehti aines puudumiste järgi), põhjuseta puudutud tunnid, toimunud tunnid, põhjuseta puudutud tundide osakaal.
  4. Aruande koostaja ja koostamise aeg

Puudumiste klassifikaator

Avades Kooli lehelt -> Klassifikaatorid ja Puudumiste liigid

Vajudes märkeruudul saate lisada linnukese märkeruutu Meie kool summeerib puudumiste sündmusi. Avatakse lisainfo:

  • Valige, kas summeerite sündmusi ainete kaupa või kokku tundidest.
  • Valige, kas puudumisi kontrollitakse ainetundide arvu järgi või osakaaluna toimunud tundidest (protsentides)
  • Sisestage, kui suur peaks olema puudumiste arv või protsent, et õpilane "suurpuudujate" aruandesse satuks.

Põhjuseta puudumised EHISesse

Delete

Teade

2022/23 õppeaastal lõpetas eKool suurpuudujate andmete EHISesse saatmise teenuse.

eKooli poolt ja EHISes avasime koolidele teenuse 2011. Mingil põhjusel ei saanud aga see teenus suurt kasutust ning kokkuleppel EHISega lõpetasime info edastamise. Arvatavasti oli põhjuse selles, et teenus annab koolile vähe lisaväärtust. Põhjuseta puuduvad ju ainult mõned õpilased. 

Koolid saavad oma liiga palju puuduvad õpilased kanda EHISe andmetesse kasutades selleks õpilase otsingut ja tema teiste andmete muutmist

EHISe poolt võtab lingi eemaldamine veel aega. Igaks juhuks pilt enam mitte kasutuses olevast teenusest.