Uue arengukaardi malli loomine, muutmine, kustutamine

Arengukaartide mooduli eesmärk on pakkuda koolile lihtsalt hallatavat, kontrollitud juurdepääsudega ja turvalist keskkonda olulise info salvestamiseks. Kaardid on kasutuses üle aastate, õpilasele võib olla lisatud mitmeid kaarte. 

Hea teada!

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Arengukaartide mallide arv kooli jaoks ei ole piiratud.

 

Klõpasates kooli lehelt Arengukaardid -> avaneb kooli Arengukaartide mallide leht. Kui kool alles alustab arengukaartide mallide kasutusse võtmist, kuvatakse tühja lehte. Kui aga kool on juba eelnevalt loonud erinevaid arengukaartide malle - kuvatakse loodud arengukaartide mallide nimekirja. Kooli loodud arengukaartide mallide kohta loe rohkem juhendist “Arengukaartide mallid”.

Pane tähele!

Arengukaardi malle saab luua koolijuhi rolli õigustega kasutaja.

 

Uue arengukaardi malli loomine

Õpilasele arengukaardi lisamiseks/avamiseks on kooli juhtkonnal vajalik valmis luua arengukaardi mall. Arengukaadi malli saab siduda mitme õpilasega. Arengukaardi malli loomiseks ava kooli lehelt Arengukaardid -> Lisa uus mall.

Avaneb tühjade väljadega Arengukaartide mallide Uus mall, mille väljale lisa arengukaardi Pealkiri.

Uue arengukaardi mallil on vaikimisi avatud tühjade väljadega sektsioon. Sektsiooni täitmiseks lisa 

  • Sektsiooni nimi: teema 
  • Sektsiooni lühikirjeldus: lisa juhis, mida arengukaardi sisestaja peaks sinna kirjutama 
  • määra rollide õigused: määra, kellele on õigus ainult vaadata ja/või saab vastuseid lisada
  • Sektsiooni kõrval Kustuta linki klõpsates kustutad tühja sektsiooni

Iga sektsiooni lõpus kuvatakse rollid ja õigused. Sektsioonipõhiste õiguste jagamine ning iga sissekande ja vaatamise logimine tagab, et arengukaartides sisalduv delikaatne info ei satu selleks mitte õigusi omavate inimeste silma alla. Rollide õigustega saab määrata ära, kellele on õigus ainult vaadata ja/või vastuseid lisada.

Hea teada!

Oluline on koolile teada oleva info jagamine vanematega. Arengukaarte näevad ainult vanemad, õpilastele neid ei näidata. 

 

Õiguste muutmiseks klõpsa Muuda. Avanevad valiku tegemise võimalused. Arengukaardi rollide õigustest on võimalik rohkem lugeda juhendist “Arengukaardi kasutamine: õigused ja logid”. Õiguste määramise tabelit saad kahandada, vajutades nupule Peida.

Arengukaardi sisu koosneb sektsioonidest. Iga sektsioon on kui eraldi küsimus, millele vastates kogub kool õpilase arengu kohta infot.  Iga uue teema jaoks loo uus sektsioon, klõpsates nupul + Lisa uus sektsioon, mis asub arengukaardi malli lehe lõpus. 

Hea teada!

Sektsiooni lühikirjeldusse lisa juhis, mida soovid, et sisestaja lisaks.

 

Lisatud sektsiooni info salvestamiseks vajuta nupule Salvesta. Katkesta sulgeb lisatud sektsiooni ja lisatud info ei salvestu.

Pane tähele!

Kustutatud sektsiooni arengukaardi mallil taastada ei ole võimalik. Enne kustutamist veendu, et mustandis olevat sektsiooni arengukaardi mallil enam ei ole vaja.

 

Arengukaardi malli salvestamiseks vajuta nupule Salvesta. Katkesta nuppu vajutades kustutad uue loodud arengukaardi malli, mida enam taastada ei saa. Enne kustutamist küsib hoiatavalt eKooli süsteem üle, Kas olete kindel, et soovite lahkuda? Kõik salvestamata andmed kustutatakse.

Lahkuda nuppu vajutades jätkad salvestamata andmete kustutamisega. Tagasi nuppu vajutades katkestad kustutamisprotsessi ning saad jätkata loodud arengukaardi malli info salvestamist.

Arengukaardi malli muutmine

Arengukaardi malli saad muuta ainult siis kui mall on Avaldamata staatuses. Arengukaardi mallil muudatuste tegemiseks klõpsa pliiatsile.

Avaneb arengukaardi malli sisu. Pealkirja ja sektsioonides tehtud muudatused Salvesta. Vajutades <- (nool vasakule), lähed tagasi kooli Arengukaartide mallide lehele.

Arengukaardi malli avalikustamine

Pane tähele!

Arengukaardi malli koostamine algab Avaldamata staatuses. Selle avaldamine muudab malli kaartide lisamiseks kättesaadavaks ja saab siduda õpilasega.

 

Avaldamata arengukaardi malli avadamiseks klõpsa pliiatsile

Pane tähele!

Enne arengukaardi malli avaldamist veendu, et arengukaardi mallil ei ole vaja teha tekstilisi  või rollide õiguste muudatusi. Avalda arengukaardi mall alles siis kui tead, et see on lõplikult valmis ning seda saab siduda õpilastega!

 

Avaneb arengukaardi mall. Arengukaardi avaldamiseks lisa linnuke märkeruutu See mall on avaldamata.

Kuvatakse eKooli poolt täiendav küsimus, Kas soovite selle malli avaldada?  Vajutades Avalda nuppu, muudetakse kooli arengukaardi mall Avaldatud staatusesse, mida on võimalik siduda õpilastega. Katkesta tühistab avaldamise toimingu. 

Vajutades <- (nool vasakule), lähed tagasi kooli Arengukaartide mallide lehele.

Arengukaardi malli kustutamine

Pane tähele!

Arengukaardi malli saab kustutada koolijuht.  Kustutada saab arengukaardi malli, mis ei ole seotud õpilastega ja on avaldamata.

 

Avalikustatud ja seotud õpilasega arengukaardi mallide kustutamiseks ava õpilastega seotud arengukaartide vaade. Selleks klõpsa punktloetelu ikoonile

Ava õpilase arengukaart, klõpsates õpilase nimel -> ja õpilase arengukaardi lõpus klõpsa lingil Kustuta arengukaart

Pane tähele!

Kustutatud arengukaardi malli taastada ei ole võimalik. Enne kustutamist veendu, et mustandis olevat arengukaardi malli enam ei ole vaja.

 

Kuvatakse eKooli poolt täiendav küsimus, Kas olete kindel, et soovite selle arengukaardi kustutada? Vajutades Kustuta nuppu, kustutakse õpilase arengukaart. Katkesta tühistab kustutamise toimingu.

Vajutades <- (nool vasakule), lähed tagasi kooli Arengukaartide mallide lehele ja ava Avaldatud arengukaardi mall, vajutades pliiatsile.

Eemalda märkeruudust linnuke, mis muudab arengukaardi malli Avaldamata saaatusesse. 

eKooli poolt kuvatakse täiendav küsimus, Kas soovite selle malli sulgeda? Klõpsates nupul Peida, viiakse arengukaardi mall Avaldamata staatusesse. 

Arengukaardi malli lõppu tekib prügikastiga Kustuta mall link. Sellele vajutades küsitakse eKooli poolt täiendav küsimus, Kas olete kindel, et soovite selle malli kustutada? Klõpsates nupul Kustuta, kustutakse loodud kooli arengukaardi mall.

Hea teada!

Arengukaardi malli kustutamine, mis on Avaldamata staatuses: ava Arengukaardi mall, vajutades pliiatsile -> arengukaardi malli lõpust leiad prügikastiga Kustuta mall link.