Õpilase valikud õppekavas

Õpilase valikud õppekavas mooduli eesmärk on anda koolidele ülevaade kursustest, mille õpilased on ise valinud. Koolid saavad hallata välja saadetud kursuste komplekte ja jälgida õpilaste valikuid, muuta neid, jagada kursuseid teiste koolidega ja hiljem lisada õpilasi kursuste päevikutesse.

Hea teada!

Õpilase valikud õppekavas moodulit saab kasutada ka huviringidesse registreerimiseks! Selleks peavad olema huviringid defineeritud õppekavas.

 

Mooduli määratlemine õppekorralduses

Kui alustate tööd mooduliga eKoolis, tuleb enne ära määrata paar tegevust.

Väga oluline on luua oma kooli kursuste jaoks üldised tüübid. Selleks minge kooli eKooli esilehele, menüüst valige Klassifikaatorid ja Õppimise korraldus. Vaadake üle ning vajaduse täiendage õpetavate ainetüüpe. 
 


Seos eKooli õppekavaga

Enne töö alustamist mooduliga on vaja eKoolis kõik õigesti seadistada.

Millega alustada:

 • Koolilehe loomine, et õppekava saaks koostada
 • Õppekava koostamine. Tavapäraselt on õppekava struktuuriks õppeainete ja kursuste määratlemine ainekaartide all.
 • Kogu informatsiooni lisamine konkreetsete ainekursuste kohta

Kui kõik need sammud on tehtud, peaks kogu õppekava kajastuma Õpilase valikud õppekavas moodulis. Nimekirja vaates kuvatakse kõik õppeained ja kursused, mis on defineeritud õppekava all.

Pane tähele!

Veenduge alati, et kõik eKooli õppekava nimekirjas on õige, sest Õpilase valikud õppekavas olevad ained ja kursused on üks ühele, mis on defineeritud eKooli Õppekavas. Kui soovite teha muudatusi aine või kursusega, peate seda tegema Õppekavas

 

Töö kursuste nimekirjaga. Avaldamine

Kursuste valiku avaldamiseks on vaja valida kursused Õpilase valikud õppekavas nimekirjast. 

Näide - kool soovib avaldada, et kolmest kursusest üks tuleks õpilasel valida ning läbida. Kursused võivad olla hispaania, saksa ja prantsuse keel. Kõik need kursused on valikained. 

Hea teada!

Ainetüübid kuvatakse kursuste nimekirjas filtritena ja lisatakse kursusele ainult, siis kui need on määratud Õppimise korralduses. (Moodulit rakendatakse eKooli õppekavast)

 

Eelmises näites on välja toodud 3 kurust, mis on märgitud valikainena. Peale valiku tegemist, tuleb valik kinnitada, mis viib edasi kursuste seadistuse juure.

Enne kõigi nende kursuste avaldamist peab iga kursuse jaoks rakendama seadistusi. Igat kursust saab seadistada eraldi või, kui panna kursuste nimede ees linnukesed, saab mitut kursust korraga seadistada. 

Siin on näide erinevate koolikooride seadistamise valikust.

Hea teada!

Ekraani all näidatakse kursuste arvu, et seadistada kursuseid ühiselt. Lisaks on alt valikust võimalus minna koheselt kursuseid seadistama või tühjendada nimekirja.

 


Klõpsates Seaded saab kool määrata eri liiki teavet iga kursuse kohta konkreetses kursuste komplektis:

 • Klassitasemed- määrata millistele klassidele on antud kursus avatud. (Klassitasemeid saab määrata, aga ei saa kursuseid suunata paralleelidele eraldi)
 • Kursuse toimumise aeg päevakavas (informatiivne)
 • Tähtaeg- Lõpp aeg, mille jooksul õpilased peavad tegema valiku. Pärast tähtaega ei saa õpilased enam komplektist valikuid teha.
 • Piiratud kohtade arv - Kui kursusel kohti ei ole määratud, siis on vaikimisi määratud, et kursusel on piiramatu arv kohti.
 • Jagatud kursus- kursus, mida jagatakse teiste eKooli kasutavate koolidega. Koolidele saab eraldi määrata kohtade arvu.Kui kõik seaded on igale kursusele rakendatud, saate jätkata kursuse kogumi avaldamisega õpilastele. 
Avaldamise ülevaates tuleb määratleda kaks asja:

 • Kursuste kogumi pealkiri (nt - Valikulised keelekursused II semestriks, 2023)
 • Maksimaalne kursuste arv - arv kursuseid mida õpilane peab valima komplektist

Hea teada!

Maksimaalne kursuste arvu määramine, mida õpilased saavad valida on väga oluline detail, mis tuleb määrata, enne kursuste komplekti avaldamist.

Oletame, et nagu meie eelmises näites 3 valikkursusega, me avaldame kõik kolm ja anname õpilastel nende hulgast valida. Tegelikkuses on õpilastel võimalik võtta ainult üks nendest kursustest, kuna võime oletada, et kõik need kursused toimuvad samal ajal. Kool määrab kursuste maksimaalseks arvuks 1 ning õpilased saavad valida näites olevatest keele kursustest ainult 1 kursuse. Kui me, aga sooviks, et õpilased valik kaks kursust kolmest, siis määrame maksimaalseks kursuste arvuks 2. Kui õpilastel on võimalik kõiki kursuseid valida, siis määrata maksimaalseks arvuks kursuste komplektis olevate kursuste arvuga - see on mõeldud pigem selleks, kui on soov saada õpilaste valikust üleüldine vaade ja seejärel saab õpilaselt määrata päevikutesse.

 

Antud juhul, avaldamise seadete aknas on määratud, et õpilased saavad valida ainult ühe kursuse kolmest. Peale pealkirja ja kursuste arvu määramist kinnitan komplekti.

Nüüd on kursuste komplekt avaldatud ning seda saab näha Avaldatud kursuste komplekti vaates.

Pane tähele!

Peale kursuste komplekti avaldamist, ei saa seda tagant järgi enam muuta. Kui olete avastanud vea, tuleb kogu komplekt arhiveerida ja uuesti koostada.  Arhiveerimisega ei kuvata antud komplekti enam õpilastele ning nad ei saa sellest komplektist valida kursusi. 

Arhiveerimist ei saa tagasi võtta!

 
 
 

Õpilase ülevaade kooli jaoks

Õpilase valikute õppekavas mooduli kõige olulisem osa on tagada läbipaistvust õpilaste tehtud valikute kohta avaldatud kursuste komplekti hulgast. Õpilaste ülevaade võimaldab koolil valikuid jälgida, hallata, muuta ja määrata. Lisaks kõigi tegevuste kohta on koolile näha logid - kes, millal ja mida.

Õpilaste ülevaade lubab koolil näha:

 • Tehtuid valikuid
 • Eemaldatud valikuid
 • Määrata kursuseid (juhul, kui õpilane ei tee valikut)
 • Vaadata tehtud tegevuste logisid kursuste valikute kohta

Alati on oluline, et kas klassijuhataja või koolijuhtkond veenduks, et õpilane on kursuse valinud ja, et kõik andmed näivad olevat õiged. Kui kõik andmed on õiged ning õpilased on teinud valikud või neile on määratud kursused - siis ei ole õpilaste vastavalt valikute põhjal probleemi õpilasi lisada päevikutesse.

 
 

Registreerunute nimekiri ja ootenimekiri

Registreerunuid õpilasi saab näha, kui avada avaldatud kursuste komplekt hõljuda valitud kursuse peale. Kuvatakse lisavalikuid (vaata üksikasju, ootenimekiri ja registreeritud). 

Vajutades Registreeritud kuvatakse nimekiri õpilastest, kes on antud kursuse valinud. Kui kursus on avaldatud rohkem, kui ühele klassile, siis noolele vajutades saate vaadata registreerunud õpilasi erinevates klassides. Selles vaates näeb registreerunute koguarvu.

Registreerunute nimekirja eksportimine

eKoolist on võimalik registreerunute nimekirja eksportida. Selleks tuleb avada nimekiri ja vajutada nuppu Eksport. Peale nupu vajutamist salvestatakse arvutisse enrolled-list.cvs fail. Nimekirja faili nime saate muuta oma arvutis. 

 

 

Ootenimekiri

Õpilastel on võimalus liituda ootenimekirjaga, kui neile avaldatud kursus on ületanud piiratud arvu kohti.

Ootenimekiri on olemas ainult nende kursuste puhul, millel on kehtestatud piirangud. Ootenimekiri on staatiline teave ja puudub automaatne protsess taustal. Koolid saavad näha nimekirja õpilastest, kes on soovinud registreeruda kursusele, kus kohad on juba täis. Nimekirjaga saavad koolid tegutseda oma soovi järgi - võtta teadmiseks, et järgmisel aastal on vaja rohkem kohti teatud kursustele; saavad lisada õpilasi kursustele, kus põhinimekirjast on õpilane soovinud lahkud või kursuste eest vastutav isik saab eemaldada õpilasi põhinimekirjast ja määrata kedagi kursusele ootenimekirjast.
 

Hea teada!

Piiratud kohtade puhul ei ole lisatud mingit süstemaatilist lähenemist. Kontseptsioon on lihtne - kes valib esimesena, saab koha selle kursuse õppimiseks. 

Hiljem võib kursuste eest vastutav isik õpilasi kursuselt eemaldada ja määrata teisi õpilasi nimekirja.

 

Ootenimekirja saab näha, kui klõpsata kursuste komplektile ning hõljuda kursusele ning klikkides Ootenimekiri.
 

Ootenimekirja eksportimine

eKoolist on võimalik ootenimekirja eksportida. Selleks tuleb avada nimekiri ja vajutada nuppu Eksport. Peale nupu vajutamist salvestatakse arvutisse waiting-list.cvs fail. Nimekirja faili nime saate muuta oma arvutis. 

 
 
 

Vaade õpilastele nende valikute osas

Õpilastel on oma vaade Õpilase valikud õppekavas moodulile. Õpilased saavad vaadata kõiki avaldatud kursuste komplekte ja vastavalt kooli poolt määratud seadetele teha kursuste osas valikuid.

Õpilased saavad näha oma kooli ja teiste koolide kursusi, mida on teine kool õpilase kodu kooliga jaganud.

Antud näites on õpilastele avaldatud 2 komplekti ja on näidatud, mitu kurust peab õpilane maksimaalselt valima ühe kursuse komplekti raames. Kui õpilane valib ära maksimaalselt määratud kursused, siis teised kursused komplektis ei ole enam õpilasele aktiivsed registreerimiseks.  Kuid õpilasel on võimalik oma valikut muuta. Selleks peaks õpilane võtma tagasi registreerimise ühest registreeritud kursusest ning see järel on õpilasel võimalik kursust muuta, muidugi seda ainult juhul, kui uuel tahetud kursusel on veel vabu kohti saadaval ning selle kursuse registreerimise tähtaeg ei ole möödunud. 

Teiste koolide kursustele käib registreerimine samamoodi, nagu kodu kooli kursustele.

Kõik õpilaste tehtud valikud kajastuvad koolipoolses Õpilaste ülevaates. Ka siis, kui õpilane ei ole veel oma valikuid teinud.

Hea teada!

Kui kool arhiveerib kursuste komplekti, siis ei kuvata komplekti enam õpilastele.

 
 
 

Õpilased päevikus

Üks olulisemaid funktsioone on õpilaste automaatne importimine õigetesse päevikutesse. Õpilaste valikud õppekavas moodul annab võimaluse importida kõik õpilaste tehtud valikud, mis on tehtud kas oma kooli õpilaste või jagatud kooli õpilaste poolt ehk päeviku vaates on näha kõik õpilased, kes selle kursuse on valinud.

Siduvused!

Kõik päevikud on seotud kursustega, nagu ka kõik kursuste komplektid Õpilaste valikud õppekavas moodulis on seotud õppekavas olevate kursustega. Kui te loote päeviku koos kursuse märgistusega näiteks Astronoomia, siis saate valida õpilasi päevikusse, kes on registreerunud kursusele Astronoomia.

 

Nupu asukoht eKooli päevikus:
Asub päeviku lehe ala osas.

Pane tähele!

Veenduge, et kasutate õiget nuppu Kursusele registreerunud õpilased, kuna ainult antud nupp annab nimekirja õpilastest, kes on selle kursuse valinud. Teine nupp Lisa päevikusse õpilased näitab kõiki õpilasi ja klasse koolis, kui EI NÄITA õpilasi kes on antud kursuse valinud.

 

Kursusele registreeritud õpilaste nimekirja vaade.

Selles nimekirjas ei kuvata tervet klassi, vaid ainult õpilasi kes on selle kursuse valinud või kellele on kool need käsitsi määranud.