Väikeklassi õpilased kogu klassi päevikus

Küsimused

Esimene: Minu klassis paar õpilast käivad eesti keeles ja matemaatikas väikeklassis, kuid ma ei saa neid tavaklassi päevikutest eemaldada. Hetkel tuleb neile mõlema õpetaja poolt pandud õppimised ja see ajab lapsevanemaid segadusse.

Teine: Meil on selline probleem. Laps on tavalise klassi nimekirjas. Tal on 8 tundi nädalas koos klassiga, 5 individuaaltundi (ainult tema päevikus) ja 11 tundi väikeklassis. Kuidas ma peaksin muutma päevikuid, et ei oleks topelt tunniteemad ja ülesanded lapse jaoks ja aruandudes ei tekiks segadust.  


Vastus

Esimesele küsijale: siin tuleks matemaatika ja eesti keele kogu klassi päevikutes teha muudatus: 

1. asendada senine valik klassi numbri ja paralleeli alusel "tühja sildiga" (Nimekirjad ja Grupid alt defineerida uus silt, kuhu ei lisata ühtegi õpilast, juhis artikli lõpus). Kõik õpilased kaovad päevikust. 
2. Avada vajalik päevik ja noppida sinna kõik õpilased ja jätta noppimata need, kes on väikeklassis. Juhis artikli lõpus. 

3. Õpilasi ei ole enam matemaaatika ja eesti keele päevikutes. 

Teisele küsijale: Päevikud, kus õpilane õpib koos klassikaaslastega, jäävad nagu nad on. Muuta tuleb individuaaltundidega ja väikeklassiga seotud päevikuid. 

Individuaaltundidega päevikute jaoks tuleks võtta sama aine päevikud kogu klassile ja seal "tühja sildi" abil eemaldada see õpilane. 

Väikeklassi päevikute jaoks tuleb võtta sama aine koguklassi päevik ja sealt "tühja sildi" abil eemaldada väikeklassis õppivad õpilased. 

Tühja sildi lisamine

1. Avage Nimekirjad, valige Grupid 

2. Vajutage + (pluss)

3. Sisestage sildi nimetus, salvestage. Ärge lisage sinna õpilasi. 

Tühja sildi lisamine päevikule

et eemaldada sealt õpilased. 

1. Avage Õppeaasta, valige Päevikud

2. Avage vajalik päevik. 

3. Kustutage valikuks kasutatav silt (3), rist sildil. 

4. Lisage asemele "tühi silt". 

5. Vajutage Näita liikmeid. Vajutage Salvesta liikmed, et oma valik kinnitada. Päevikus ei ole enam õpilasi. 

6. Vajutage Lisa päevikusse õpilasi ja valige vajalik klass. Kuvatakse õpilaste nimekiri. 

7. Valige Vali kõik; kõik õpilased valitakse. Eemaldage valik nendelt, kes päevikus enam õppima ei pea. 

8. Vajutage Lisa valitud õpilased päevikusse

9. Nüüd on päevikus ainult õpilased, kes seal olema peaksid.