Punktipõhine hindamine, koos automaatse kokkuvõtva hindamisega.

Õpetajatel on võimalik eKooli päevikus lisada punktidel põhinevaid tulemusi, s.o. õpetaja ei lisa päevikusse mitte hindeid, vaid saavutatud punktisumma ning maksimaalselt võimaliku punktide arvu. 

Kui koolis on lubatud ainepäevikutes perioodi- ja aasta- ning kursusehinnete automaatne arvutamine, siis eKooli süsteem arvutab punktide põhjal välja õpilaste perioodi- ja aastahinded, vastavalt sellele, kuidas kool on otsustanud ja seadistanud.

Punktipõhine hindmine koos automaatse kokkuvõtva hindamisega on avatud koolidele, kellel on eKooli Põhipakett.

Punktipõhisest hindamisest ja automaatselt kokkuvõtva hinde kasutamisest loe lähemalt: