Distsipliini aruanded

Delete

Distsipliin

Distsipliini aruanntes näidatakse kooli puudujaid mitmes lõikes: liiga palju puuduvad lapsed; lähipäevil tõendite alusel puuduvad lapsed; puudutud ja kohal oldu päevade arvukus klasside kaupa. 

Kõigi koolide koolijuhtidele on + märgi taha ikoonirea lõpus olemas leht Distsipliin. Leht koosneb kolmest aruandest.

Suurpuudujad

Lehte avades näete oma kooli palju põhjuseta puuduvate laste nimekirja. 

Nimekirja saab vaadata (vastavalt EHISe jaotusele) viiel moel:

 • September-oktoober;
 • november-detsember;
 • jaanuar-märts;
 • aprill-mai;
 • õppeaasta.

Igal valikul õpilased ja % muutuvad - vastavalt selle ajavahemiku põhjuseta puudutud tundide osakaalule toimunud tundide arvust. Tabeli kohal on abiinfo. Kui koolil ei ole  suurpuudujaks saamise % määratud (Klassifikaatoritest Puudumiste tüübid), siis on see 15%. Kui koolil on see % sisestatud, kasutatakse seda. 

Tabelis on kolm lisaveergu.

 • Seotud kooli tugispetsialisti veerg. Kui seos on lisatud, siis näete siin, kas lapsega on keegi tegelemas. Lisamine käib galeriist õpilase kaardilt. 
 • Viimased kaks veergu on koolidele, kes on mõne Distsipliini moodulit kasutava kooligrupi liikmed. Kui tingimused on täidetud, näete siin:
  • kui lapsega tegelemine on üle antud lastekaitse- või sotsiaaltöötajale, kes konkreetselt selle lapsega tegeleb. 
  • võimalust anda lapsega tegelemine üle kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele.

Kooli jaoks on siin kõik palju põhjuseta puuduvad õpilased, ka gümnaasiumi õpilased, kelle kohta koolikohustus ei kehti. Kohalikule omavalitsusele edastatakse nende laste arv, kes on alla 18 aasta vanad ja kes õpivad põhikoolis. 

Delete

Hea teada

Kohe, kui klassijuhataja on puudumised põhjendanud, muutub see tabel. 

Puudujate prognoos

Tabelsi on toodud kolme järgmise päeva kohta ette sisse kantud tõendite arvukus klasside kokkuvõttes (klassijuhataja kinnitatud puudumistõendite alusel). 

Iga päeva kohta on toodud koolis kohal olevate (45) ja tõendite alusel puuduvate õpilaste (6) arv ning õpilaste koguarv (51). Samad arvud on toodud klasside kaupa. 

Klassil vajutades avatakse õpilaste nimekiri ja on näha, kes just neist puudub tõendite alusel. Näha on täna, homme ja ülehomme; ülehomse asemel võib valida suvalise kuupäeva. 

Õpilase koolis hoitavatesse andmetesse (galeriist õpilase kaardilt profiilis) on lisatud väli toiduvalik (dieet). Siia saab märkida, kui õpilasel on kooli poolt aksepteeritud erinõudmised menüü osas (taimetoitlane, gluteenitalumatus vms). See info kuvatakse tuleviku puudumiste aruandes, nii et söökla saab teada, kui ona vaja vähendada erinõudmistega portsjonite arvu.

Puudumiste ajalugu

Puudumiste ajalugu kuvab puudutud õppepäevade aruande kuude kaupa ja päevade lõikes. Leitakse puudutud päevade arvukus nii klassidele ja koolile kokku kui ka üksikute õpilaste kaupa. Avavaade on kooli kokkuvõte. Olemas on põhjusega ja põhjuseta puudumiste filter. 

Kuu nimetusel vajutades avatakse päevade kaupa puudumiste arv 

Delete

Hea teada

Puudutud päev on selline päev, kus õpilane on puudunud kas vähemalt 50% eKooli kantud tundidest kus ta osalema pidi või 4 ja enamast tunnist. 

Klassi numbril vajutades saab avada aruande selle klassi õpilaste kohta. 

Aruannet avades on ees käimasolev periood, tabeli kohal olevast filtrist saab vahetada kuvatavaid kuid.