Õpilaste ülevaade - kursuste valikud

Õpilase valikud õppekavas mooduli kõige olulisem osa on tagada läbipaistvust õpilaste tehtud valikute kohta avaldatud kursuste komplekti hulgast. Õpilaste ülevaade võimaldab koolil valikuid jälgida, hallata, muuta ja määrata. Lisaks on kõigi tegevuste kohta koolile näha logid - kes, millal ja mida.

Õpilaste ülevaade lubab koolil näha:

  • Tehtuid valikuid
  • Eemaldatud valikuid
  • Määrata kursuseid (juhul, kui õpilane ei tee valikut)
  • Vaadata tehtud tegevuste logisid kursuste valikute kohta

Alati on oluline, et klassijuhataja või kooli juhtkond veenduks, et õpilane on kursuse valinud ja, et kõik andmed näivad olevat õiged. Kui kõik andmed on õiged ning õpilased on teinud valikud või neile on määratud kursused - siis ei ole vastavalt õpilaste valikutele probleemi õpilasi lisada päevikutesse.

Muudatused õpilase valikute osas

Õpilaste valikuid saab muuta nii registreerimise ajal, kui ka peale tähtaja möödumist. 

  • Mooduli lehel vali Õpilaste ülevaade. Kuvatakse terve kooli õpilaste nimekiri.
  • Vali õpilase klass, kelle puhul soovid teha muudatust ning vali õpilane

Kuvatakse kõik kursustekomplektid, mis on õpilasele edastatud registreerimiseks. Õpilase nime all on registreeritud kursuste arv.

Kui õpilasel ei ole registreerimist komplekti all on võimalik kooli poolt talle antud komplektist kursus määrata.

  • Vajuta Määra kursus

Avaneb aken kõikidest kursustest, mis on antud komplektis

Kui õpilasel on kursus määratud ja seda on vaja muuta, siis tuleb esialgul eemaldada ta algsest kursusest ning seejärel lisada korrektne kursus. Arvestama peab, et kursustele, kus kõik kohad on hõivatud ei ole võimalik õpilasi juurde lisada. Kursusele õpilaste lisamisel näidatakse koheselt, mitu kohta on saadaval.