Hinnete eksport

Hinnete ekspordiks avage Kooli lehelt -> Aruanded -> grupp Eksport ja import -> ning Hinnete eksport.

 

Delete

Pane tähele!

Tegu on tellitava aruandega - selle valmimise kohta saab tellida teate e-postkasti.

Uue aruande koostamiseks vajutage Uue aruande koostamine.

eKool koostab ja paneb alla laadimiseks valmis *.xml faili kooli kõigi õpilaste kokkuvõtvate hinnetega vastavalt faili tellimisel tehtud valikutele. Aruandes on vastavalt filtritest tehtud valikutele:

 1. Kõik hinded ja perioodi valikut ei ole - kõigi perioodide kõik kokkuvõtvad hinded. Tundide loendur, puudumised, hilinemised üle õppeaasta;
 2. Kõik hinded ja periood on valitud - valitud perioodi perioodihinded (ning käitumise ja hoolususe perioodihinded). Toimunud tunnid, hilinemised, puudumised selle perioodi jooksul;
 3. Aastahinded (sel valikul perioodi valida ei saa) - kõik kursusehinded ja aastahinded õppeaasta jooksul, tundide loendur, puudumised, hilinemised üle õppeaasta (kursuse päevikus).

Lisaks valige õppeaasta ja klassid, kelle kohta aruande koostate - paralleele eristada ei ole vajalik!

Delete

Soovitus:

Kõige tavalisem skeem võiks olla - põhikooli hinded tellitakse Kõik hinded ja vajalik periood. Gümnaasiumi kursuste hinded tellitakse Aastahinded valikuga.

Kui fail valmis, saab administraator oma postkasti kirja.

IGA ekspordi faili tellimuse peale tekib kirje ekspordi logisse (näete seda sealsamas lehel); näha on kes, millal ja millise aruande tellis. Klõpsates lingil Ava fail laetakse Teie arvutisse kokkupakitud *.zip fail, mille avamisel saate endale *.xml faili.

Kasutatavate hindetüüpide loetelu:

 • 2 = (Term grade) Perioodihinne
 • 3 = (Examination grade) Eksamihinne
 • 4 = (Annual grade) Aastahinne ja Kursusehinne

Õpetaja poolt ainete päevikutesse lisatud käitumise ja hoolsuse hinded tulevad ekspordifaili ainult siis, kui kooli õppimise korralduses on märgitud, et aineõpetajate käitumise hinded tulevad tunnistusele:

 • 6 = (Behaviour in course (by teacher)) õpetaja lisatud käitumise aastahinne või kursusehinne
 • 7 = (Diligence in course (by teacher)) õpetaja lisatud hoolsuse aastahinne või kursusehinne
 • 8 = (Term behaviour grade (by teacher)) õpetaja lisatud perioodi käitumisehinne
 • 9 = (Term diligence grade (by teacher)) õpetaja lisatud perioodi hoolsusehinne

Klassijuhataja poolt lisatud käitumise/hoolsuse hinnete tüübid on:

 • 10 = (Annual behaviour grade (by form master)) klassijuhataja poolt lisatud käitumise aastahinne
 • 11 = (Annual diligence grade (by form master)) klassijuhataja poolt lisiatud hoolsuse aastahinne
 • 16 = (Term behaviour grade (by form master)) klassijuhataja poolt lisatud käitumise perioodihinne
 • 17 = (Term diligence grade (by form master)) klassijuhataja poolt lisatud hoolsuse perioodihinne

xml faili struktuur

StudentData - õpilase andmete plokk

Student - õpilase isikuandmed

 • idCode - isikukood
 • firstName - eesnimi
 • lastName - perenimi
 • studentNo - õpilase number
 • classLevel - klass
 • parallelId - paralleeli tunnus
 • curriculum - õpilase õppekava

journal - päeviku (õppeaine) info

 • name - päeviku nimetus
 • course - kursuse nimetus
 • subject - aine nimetus õppekavas
 • subjectType - aine klassifikaatoris
 • lessonEventCount - sisse kantud tunde päevikus
 • absenceEventCount - puudutud tunde päevikus (sellel õpilasel)
 • lateEventCount - hilinetud tunde päevikus (sellel õpilasel)

grade - hinde sündmus

 • gradeType id - hindetüüp vastavalt eKooli tüüpidele
 • gradeValue - hinde väärtus
 • comment - õpetaja kommentaar hindele
 • teacher - õpetaja
 • date - hinde kuupäev

dilBehGrade - hoolsuse ja käitumise hinded

 • dilBehTerm - perioodi nimi, milles hinne saadi
 • dibBehGradeType id - hoolsuse käitumise hinde tüüp
 • dilBehGradevalue - hoolsuse või käitumise hinde väärtus
 • dilBehComment - KH hinde kommentaar
 • dilBehTeacher - õpetaja kes hoolsuse või käitumise hinde sisestas
 • dilBehDate - hoolsuse / käitumise hinde kuupäev

councilDecision - õppenõukogu otsused

 • no - õppenõukogu otsuse number
 • eventDate - õppenõukogu otsuse kuupäev
 • content - otsuse tekst
 • type - otsuse tüüp:
  • Changed current year - käesoleva õppeaasta muutmine
  • Finished school - lõpetas kooli
  • Transferred to next year, repeat same class level - jäi klassikursust kordama