Õpilasega seotud otsused

Lehe kõigi õppimisega seotud (õppenõukogu) otsuste ja teiste dokumentidega leiate õpilase kaardilt (Kooli lehelt -> leidke Galeriist õpilane -> klõpsates nimel avaneb Õpilase kaart), vajutades tema uudisvoo kohal olevat filtrit Sündmused.

  1. Avage Galeriist (kooli lehel või Klassid lehel) õpilase kaart
  2. Vajutage tema uudisvoo kohal olevat filtrit Sündmused. Kuvatakse viimase 30 päeva jooksul sisestatud otsused ja käskkirjad. 
  3. Valige kooli nimetus. 
  4. Avatakse kooli lisatud sündmuste aken. 

Sündmused on: 

  • asus õppima koolis (võeti kooli vastu, kooli vastu võtmise, nimekirja kandmise otsus, tavaliselt koolijuhi käskkiri)
  • viidi üle järgmisse klassi (õppenõukogu otsus); siis lisandub viide lõpetatud klassi tunnistusele (Näita hindeid)
  • lõpetas kooli (õppenõukogu otsus)
  • vahetas õppekava (õppenõukogu otsus)
  • sai kiita / laita ja kõik muud juhtumid, mille kohta tehakse märkus koolis vastavaid tegevusi kasutades.

Klassijuhatajal ja kooli juhtkonnal on võimalik muuta Sündmustega seotud infot (selle kuupäeva, lisatud teksti), aga mitte muuta sündmust ennast. Selleks tuleb vajutada sündmuse real Muuda

Muudatus kantakse kohe kõigisse dokumentidesse, ka õpilasraamatusse. 

Delete

Pane tähele!

Te saate muuta olemas olevate otsuste tekste, uus otsusi eelmisee õppeaastasse lisada ei saa; otsuse tüüpi muuta ei saa.