Õppekava aruanne

Õppekava aruande leiate Aruannete lehelt, grupist Õppekava. Valige Kooli õppekavad. Aruanne on avatud kooli juhtkonnale ja administraatoritele. 

Esmalt on kuvatud kooli õppekavade valik. Valige õppekava. 

Järgnevalt kuvatakse õppekava üldandmed: nimetus, millisel riiklikul õppekaval põhineb, mis klassides kehtib, kas toimub perioodides või kursusõppena, mitu ainet õppekavas on. Kõiki  neid seadeid saab muuta kooli lehel, Õppekava aknas. 

Ainete ja kursuste vaade

Perioodidena toimuva õppekava õppeainete ja ainekursuste jaoks kuvatakse järgmised andmed:

 1. Õppeaine nimetus (Eesti keel, Kirjandus...)
 2. Seotud Aine nimetus (kooli ainete tabelist Klassifikaatorites)
 3. Seotud riikliku õppekava aine (on vajalik Õpianalüütikas ainete kokkuvõtete tegemiseks, infovahetuseks EHISega)
 4. Kui õppekava ainele lisatakse kooliastmehinne, siis on siin kirjas LH
 5. Kursuste arv
 6. Õpetajad, kellel on õigus lõpuhinnet lisada (lõpupäevikust). 

Iga õppekava aine jaguneb ainekursusteks, iga ainekursuse kohta on kirjas: 

 1. Ainekursuse nimetus (Eesti keel (1. klass); Eesti keel (2. klass)....)
 2. Ainekursuse tüüp (kooli seatud tüüpide alusel)
 3. Hindamine: TuH (tunnihinne); KT (hindelise ülesande hinne); PH (perioodihinne); EH (eksamihinne); AH (aastahinne)
 4. Klass, millega on see ainekursus seotud. 
 5. Kursuse tundide arv
 6. Õpetaja, kellel on õigus ainekaarti muuta. 

Kursustena toimuva õppekava aruande kuju on pisut erinev: 

 1. Õppeaine nimetus (Eesti keel, Lai matemaatika...)
 2. Seotud Aine nimetus (kooli ainete tabelist Klassifikaatorites)
 3. Seotud riikliku õppekava aine (on vajalik Õpianalüütikas ainete kokkuvõtete tegemiseks, infovahetuseks EHISega)
 4. Kui õppekava ainele lisatakse kooliastmehinne, siis on siin kirjas LH
 5. Kursuste arv
 6. Õpetajad, kellel on õigus lõpuhinnet lisada (lõpupäevikust). 

Iga õppekava aine jaguneb ainekursusteks, iga ainekursuse kohta on kirjas: 

 1. Ainekursuse nimetus (Kunstiajalugu I, Kunstiajalugu II....)
 2. Ainekursuse tüüp (kooli seatud tüüpide alusel)
 3. Hindamine: TuH (tunnihinne); KT (hindelise ülesande hinne); PH (perioodihinne); EH (eksamihinne); KuH (kursusehinne)
 4. Klass, millega on see ainekursus seotud. 
 5. Kursuse tundide arv
 6. Õpetaja, kellel on õigus ainekaarti muuta. 

Ainult ainete vaade

Kui klikkida lingil (tabeli kohal) Näita ainult aineid, siis saate õppekava ülevaatliku tabeli, ainekursuseid ei näidata. 

Perioodides toimuva õppekava jaoks on ainult ainete vaates järgmine info: 

 1. Õppeaine nimetus (Eesti keel, Matemaatika...)
 2. Seotud Aine nimetus (kooli ainete tabelist Klassifikaatorites)
 3. Seotud riikliku õppekava aine (on vajalik Õpianalüütikas ainete kokkuvõtete tegemiseks, infovahetuseks EHISega)
 4. Kui õppekava ainele lisatakse kooliastmehinne, siis on siin kirjas LH
 5. Ainekursuste arv erinevates klassides
 6. Ainekursuste summa. 

Selline vaade sarnaneb tunnijaotusplaaniga. 

Kursustena toimuva õppekava aruande kuju on sarnane:

 1. Õppeaine nimetus (Eesti keel, Lai matemaatika...)
 2. Seotud Aine nimetus (kooli ainete tabelist Klassifikaatorites)
 3. Seotud riikliku õppekava aine (on vajalik Õpianalüütikas ainete kokkuvõtete tegemiseks, infovahetuseks EHISega)
 4. Kui õppekava ainele lisatakse kooliastmehinne, siis on siin kirjas LH
 5. Ainekursuste arv erinevates klassides
 6. Ainekursuste summa. 

Selline vaade sarnaneb tunnijaotusplaaniga.