Määratud õpilaste vastuvõtt (Tallinn)


Delete

Tallinna koolidesse määramine

Tallinna koolid saavad neile Haridusameti poolt määratud lapsed ja peavad nende jaoks läbi tegema ainult vanemate nõustumise või keeldumisega seotud tegevused. Täiendava vastuvõtu jaoks saavad kasutada moodulit täies mahus.

Lapsevanema ja õpilase tegevusi kooli astumiseks avalduse esitamisel kirjeldatakse artiklis "Esimesse klassi astumine Tallinnas"

Ettevalmistus õpilaste vastu võtmiseks

Teile määratud õpilased asuvad õppima järgmisel õppeaastal, seega tuleb Esmalt lisada uus õppeaasta. Lisalugemine artiklis "Õppeaasta algus".  

Uuel õppeaastal on kõik klassid tühjad. Iga õppekava järjekorras esimese klassi jaoks avatakse vaikimisi vastuvõtu seadete vorm, see peidetakse esimeste õpilaste lisamisega. 

Järgmise sammuna valib kool, millisele õppekavale/õppekavadele Haridusameti poolt määratud õpilased õppima asuvad. 

Delete

Olge hoolikad!

Kontrollige, et olete valinud õige õppekava ja klassi. Õppekava peab olema selline, kus on 1. klass! 

Kui koolil on mitu põhikooli õppekava, siis valitakse neist üks, õpilased võetakse sinna vastu ja siis muudetakse nende õppekavad vastavalt vanemate soovile. Paljudel koolidel on olemas eraldi Vastuvõtu õppekava, kus on ainult 1. klass. 

Vastuvõtu avamine

Valitud õppekava vastuvõtu tingimustes peab täitma ainult ühe välja - Tallinna koolid valivad, kes on nende vastuvõtu partner ehk Haridusamet - sellega lubavad nad oma vastuvõttu üle kanda Haridusameti määratud lapsed.

Kasulik on sisestada info, mis läheb vanematele saadetud kirja: 

 • E-posti aadress sisestege kooli e-posti aadress, mis lisatakse vanemale saadetavale kirjale. Kui Lapsevanem tahab kooli kirjale vastata Reply käsuga, siis suundub kiri just sellele adressaadile, seega peaks olema tegu toimiva aadressiga!
 • Seejärel on võimalik sisestada teise standardkirja teksti (Teade lapse kooli kutsumisest):
  • Kiri, mille saab lapsevanem, kui tema laps kooli vastu võetakse ja vanem oma kinnitust andma kutsutakse. Selles kirjas võite vanemale teada anda kontaktid, kus lisainfot saab, tähtsad kuupäevad ja milliseid dokumente te lisaks ootate.

Hiljem, vabadele kohtadele vastuvõttu korraldades määrab kool, millisel ajavahemikul selle vastuvõtu jaoks õpilaseks kandideerimine on võimalik. Praegu jäävad algava õppeaasta Algus ja Lõpp kuupäevad täitamata.

Delete

Hea teada!

Haridusamet tuleb valida AINULT 1. klassi vastuvõtu jaoks. 10. klassi vastuvõtu jaoks Haridusameti valimine tähendab, et sinna taotluste esitajate isikukoode kontrollitakse 1.klassi astujate nimekirjast.

Iga õppekava vastuvõtt avatakse eraldi ja iga vastuvõtu jaoks on eraldi ootenimekirjad ja vastuvõtu nimekirjad. Määratud laste nimekiri on ühine.

Kool kannab määratud õpilased oma vastuvõtu nimekirja.

Kui Haridusamet on koolile määratud õpilased kooli üle andnud, tekib Õppeaasta ikoonile Mumm õpilaste arvuga.

Avage Õppeaasta aken.

Õpilaste määramine kooli vastuvõtu nimekirja.

Valige Järgmine õppeaasta ja Avatud vastuvõtt - õppekava ja klass (1 - esimene klass). Palun ärge kandke oma 1. klassi astujaid 10. klassi vastuvõttu!

Delete

Õpilaste vastuvõtt erineva õppekavaga klassidesse

Kui Teie kool kavatseb õpilased jagada erineva õppekavaga klassidesse ja on avanud mitu vastuvõttu, siis tuleb otsustada - kas kanda määratud õpilased ühte vastuvõttu ja jagada õppekavade vahel hiljem (vastavalt vanemate soovidele) või kohe jagada vastuvõttude vahel ja hiljem vajadusel mõned ümber paigutada.

Vajutades Õppekava vastuvõtu lehel linki Näita Haridusameti poolt määratud sisse astujaid, avatakse kooli määratud laste nimekiri.

Haridusameti poolt määratud sisse astujad

Märkige ära need õpilased, kes selle õppekava vastuvõttu kantakse. Soovitus: märkida kõik õpilased, kui tegu ühe vastuvõtuga.

Teate edastamine taotluse autorile

vajutada Protsess - avada kooli kutsumise ja vastuvõttu kandmise protsess.

Tuleb kontrollida üle vanematele saadetav kutse (tekst tuleb vastuvõtu seadetest). Kutsudes lapsed kooli, saavad lapsevanemad KOHE e-kirja kutsega kooli ja nende eKooli Taotlused aknasse lisandub kooliga seotud taotlus: 

 • staatus Kutsutud
 • võimalus kooli astumist kinnitada 
 • või koolikohast keelduda
Delete

Hea teada!

Tegevust saab korrata, võib-olla määratakse mõned lapsed kooli hiljem. Kooli kutsumata õpilased on alati vaikimisi avataval lehel, ülejäänuid näete filtrist tingimust vahetades.

Kutsutud lapsed kantakse vastuvõtu nimekirja ja jagatakse vastavalt taotluse esitajale:

 • Lapsevanema poolt esitatud taotlusega lapsed nimekirjas Kasutajate taotlused - need vanemad on eKooli poolt saanud käskkirja väljavõtte oma e-posti aadressile ja nüüd saavad kooli kutse ja lisataotluse oma eKooli kasutajale.
 • Haridusameti poolt sisestatud taotlustega või ilma taotluseta lapsed nimekirjas Kooligrupi poolt sisestatud taotlused - need vanemad on saanud Haridusametist lapse Rahvastikuregistri aadressile kirja ja teavad, et peavad võtma kooliga ise ühendust.

Õpilase staatus on näidatud nimekirjas ja värvikoodid

Õpilase staatus on näidatud nimekirjas värvikoodiga:

 • Valgel taustal (tausta värvita) on staatusega "Ootel" olevad taotlused. Ootel võib olla ka vastuvõtu nimekirjas oleva taotlus, kui õpilast ei ole veel kooli kutsutud (nt. eKoolist saadud avaldused) või kelle kooli astumist pole kinnitatud (nt. kooli sisestatud avaldused).
 • Kollasel taustal on staatusega "Kooli kutsutud" õpilaskandidaatide nimed (nt. eKoolist saadud avaldused).
 • Rohelisel taustal on staatusega "Kinnitatud" tulevased õpilased ehk siis need, kelle kohta kool on saanud, kas eKoolist või siis muul viisil teada, et valitud on just see kool.
 • Roosal taustal on staatusega "Keeldutud" või "Ära öeldud" õpilaskandidaatide nimed - need lapsed, kelle vanemad on koolikohast keeldunud eKoolis ("keeldunud") või kes on koolile teada andnud, et ei tule kooli ("Ära öeldud").
Delete

Hea teada!

Määratud õpilaste lapsevanema esitatud avaldused on kohe "kollased" ja Haridusameti poolt sisestatud avaldused on "rohelised".

Paanikas vanema põhiline mure: Ma login eKooli, aga seal ei ole kutset, mida kinnitada!

Probleemi põhjuse tuvastamise võimalused:

 • eKooli peaks logima sisse see vanem, kes taotluse esitas: kool näeb taotluse esitajat õpilaskandidaadi juures. 
 • eKooli võiks logida TÄPSELT samamoodi nagu taotlust esitades (turvaliselt: kui vanemal on mitu kasutajat, siis teeb ta ehk taas õige valiku ja satub samale kasutajale nagu taotlust esitades)
 • Küsida, kas vanem esitas taotluse eKoolis või viis paberil Haridusametisse? (Kool näeb, et taotlus sisestatud HA poolt)

Kool tegeleb õpilaste keeldumistega

Kui lapsevanemate esitatud taotluste kohta on juba kutse saadetud, saavad nad ise oma keeldumisi ja nõustumisi määrata. 

Kooli astumise taotluses õpilase staatuse muutmine

Haridusameti poolt sisestatud ja ilma taotluseta laste osas on vaikimisi olekuks nõustumine - seega ei pea vanemate poolt teada antud nõustumist sisestama. Sisse on vaja kanda keeldumised. 

Kui lapsevanem annab koolile teada, et pakutud koolikohats keeldub, siis:

 • Tuleb avada vastuvõtt
 • Otsida lapse taotlus
 • Vajutada sellel, et avada taotluse detailvaade
 • Vajutada lingil Muuda staatus "Ootel"
 • Sisestada keeldumise põhjus - seega tuleb seda lapsevanema käest kindlasti küsida!
 • Tegevuse lõpetab Salvesta nupp.

Kooli astumise taotluses õpilase staatuse muutmine

Sisse kantud põhjusi ning lapsevanemate sisestatud keeldumise põhjusi näeb, kas Laste kaartidel või Aruanded -> Vastuvõtu aruandes. Muutub konkreetse lapse taotluse staatus ja taust nimekirjas.

Kool korrastab oma vastuvõtu nimekirja

"Punasel" taustal olevate laste kohta tekib link Vii teise nimekirja - saate nad vastuvõtu nimekirjast välja arvata ja Ootel olevate taotlused nimekirja kanda ning siis sealt kustutada Keeldu lingille vajutamisega (Link nimekirja päises).

Koolil vastuvõtu nimekirja korrastamine

Kui eKoolis taotluse esitanud vanemad ei kinnita kooli astumist tähtajaks, saate selles nimekirjas olevad kollasel taustal taotlused ootenimekirja kanda. Kui soovite vanematega ühendust võtta, leiate nende kontaktandmed esitatud taotluselt. Ka sel juhul peab sisestama keeldumise põhjuse (näiteks - ei saanud vanemaga ühendust)

Kui kõik keeldumised on sisse kantud, saab nad ootenimekirjast eemaldada Keeldu nupuga.

Kui keegi vanematest hiljem otsustab Teie kooli kasuks ja Teil on vabu kohti, saate ta uuesti kanda vastuvõtu nimekirja (link taotluse juures Vii teise nimekirja)

Igale taotlusele saab lisada Punkte ja Märke dokumentide esitamise kohta. Lisavälja leiab õpilase kaardil. Kui punktid (konkursipallid) on sisestatud, sorteeritakse lapsed nende järgi. Vaikimisi sorteeritakse tähestiku järgi.

Kool jätkab vastuvõtuga

Peale 15. juunit saavad koolid võtta vabadele kohtadele kõik soovijad (nii Tallinnas kui ka väljaspool elavad lapsed). Kooli vastuvõtu korraldamisest saab lugeda artiklist "Vastuvõtumoodul"

Kool ootab vanemate kinnitusi kooli astumise osas. Keelduvate vastuste saamisel on võimalik taotluse vastuvõtunimekirjast eemaldada ja vabale kohale uue taotluse kanda. Samuti on võimalik kutset tühistada (kui vanem ei vasta koolile) ja vabale kohale uue taotluse kanda.

Erinevalt vastuvõtu eelmisest voorust on nüüd võimalik taotlusi vabalt ühest nimekirjast teise tõsta (nii ootel olevaid kui ka keeldutud taotlusi).

Õpilased kantakse kooli nimekirja

Uue õppeaasta eel lõpetab kool vastuvõtu ja õpilased kantakse kooli nimekirja vastava klassi õpilastena. Kui nad olid vastuvõtus teisel õppekaval kui õppima asuvad, peaks kasutama Otsust ja valima Muuda praegust kuuluvust ja muutma ära õppekava.

Delete

Pane tähele!

Kui uue õppeaasta ettevalmistus on alanud, saab vastuvõtu sulgeda ja "kinnitatud" staatusega õpilased kantakse vastava klassi nimekirja. Taotluse esitaja saab lapsevanema õiguse oma laste infole.

Vastuvõtu aruanne

Vastuvõtu aruande leiate teiste aruannete hulgast. Esmalt kuvatakse kooli poolt avatud vastuvõtud ning nendele saabunud avaldused staatuste kaupa. Kui vastuvõtu nimetusel vajutada, avatakse selle vastuvõtu taotluste detailinfo (taotlusel olnud lapse ja taotluse esitaja isiku- ning kontaktandmed). Ka neid andmeid saab filtreerida staatuste kaupa. 

Staatused on:

 • Uus - kooli saabunud ja veel läbi vaatamata taotlused
 • Tagasi lükatud - need taotlused, mida kool on otsustanud peale läbi vaatamist vastu võtmata jätta, näiteks siis kui taotlusel olevad andmed ei ole korrektsed
 • Ootel - taotlus on vastu võetud ja kantud vastuvõtu ootenimekirja
 • Keeldutud - taotluse esitaja on saanud kooli poolt vastuvõtumisest keelduva teate
 • Kutsutud - taotluse esitaja on kooli kutsutud, tema lapsele on pakutud kohta koolis.
 • Kinnitatud - kooli astumist on kinnitatud - nende laste jaoks on koolikoht kindel
 • Ära öeldud - laps on kooli kutsutud, aga tema vanemad on otsustanud, et ei astu siiski sellesse kooli.


Need aruanded on trükitavad brauseri Print käsuga nagu ülejäänudki aruanded. Aruande infot saab kopeerida ja kleepida näiteks tabeltöötlus tarkvarasse ja seal edasi kooli vastuvõtte töödelda.