Õpilase kaart (galeriist)

Õpilase kaardilt näed õpilase ja tema vanemate kontaktinfot ning tema üldist edasijõudmist koolis. Kaardil kuvatav info sõltub Teie õigustest eKoolis.

Õpilase info vaatamine galeriist

Galerii leiate kooli lehelt; selles on kooliga seotud inimesed jaotatud gruppidesse (õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond, õpilased ja klassi õpilased (klassijuhatajale). Galeriis näidatavad grupid olenevad Teie rollist koolis:

  • administraator näeb kõiki koolipere liikmeid
  • koolijuht näeb kõiki koolipere liikmeid
  • õpetaja näeb õpetajaid, administraatoreid, kooli juhtkonda ja õpilasi
  • klassijuhataja näeb oma klassi õpilasi (nagu ka Klassid aknas)
  • laps ja lapsevanem näevad õpetajaid ja administraatoreid (et oleks teada, kelle poole pöörduda)
Delete

Hea teada

Õpilase kaardil näevad klassijuhataja ja kooli juhtkond TÄPSELT sama uudisvoogu, nagu õpilane ise ja tema vanemad. 

Galeriis isiku pildid/nimel vajutades avaneb tema infoga kaart.

Õpilase kaardil näevad koolijuht ja klassijuhataja samasugust uudisvoogu, nagu õpilane ise ja tema vanemad, siit saab avada õpilase ülesannete ja tunnikirjelduste akna, õpilasraamatu ja vaadata arenguvestluste eelmiste aastate protokolle ning Õpianalüütikat.

Õpilase profiil

Õpilase kaardi oluline osa on õpilase profiilSelle esimesel lehel Isikuandmed saab vaadata ja muuta õpilase isiklikke ja kontaktandmeid. Tasub tähele panna, et lehel on 2 osa: 

  • Kooli hallatav info lubab muuta näiteks õpilase nime kooli dokumentides ja päevikutes (link Muuda)
  • Kasutajakontoga seotud andmed kuvab seda infot, mida kasutaja ise enda kohta on lisanud.  

Siin on näha andmete viimase muutmise aeg ja viimane logimine; siin on võimalik lõpetada õpilase seos tema kasutajaga. 

Lehel Rollid, sildid, päevikud kuvatakse õppeaastate kaupa õpilase rollid ja päevikud. See on hea koht õpilasega seotud andmete kontrolliks. Õppeaasta valik lubab vaadata rolle eelmistel õppeaastatel. 

Iga õpilasega saab lehel Lapsevanemad koolijuht ja klassijuhataja vaadata õpilaste vanemate andmeid ning siduda temaga tugi-spetsialisti(d) vajutades +Lisa seos

Tugispetsialist saab õpilase kaardi vaatamiseks samad õigused kui klassijuhataja ning saab lisada kooli märkmeid ja dokumente. Tugispetsialist peab olema kooli personali nimekirjas ja tal peab olema tugispetsialisti roll. Lapsevanemad saavad tugispetsialisti määramise kohta teate uudisvoogu. Samalt lehelt saab seose lõpetada. 

Õpilase kooliteel kogutud dokumendid

Koolijuht, klassijuhataja ja tugispetsialist saavad lisada õpilase kaardile profiili dokumente.

Kooli dokumentide ja kooli märkmete kohta saab lugeda täpsemalt artiklist "Kooli dokumendid ja märkmed". Arengukaartidest saab lugeda artiklist "Arengukaartide ülevaade"