Eelmiste õppeaastate päevikud

Eelmiste õppeaastate päevikute üle vaatamine on õpetaja töös oluline. Selleks on võimalus siis, kui eelmised aastad on arhiveeritud ja ka siis kui aasta on arhiveerimata. 

Eelmiste aastate päevikud kooli lehel

Kõik päevikud on kooli lehel kohe galerii all kuvatud vastavalt õppekavale - ainekaartidel, millega nad seotud on.

Päeviku nimetusele on lisatud õppeaasta ja õpetaja(d). Kui õppeaasta on arhiveeritud, on päeviku nimetuse juures see kirjas. Arhiveeritud aastate päevikuid tuleb vaadata Aruannete lehelt. 

Päevikud avanevad nagu tavaliselt; mõnikord on õpilaste nimekiri tühi. Siis tuleks valida päeviku kohalt õpilaste filtrist Aktiivsed õpilased asemel Kõik õpilased

Arhiivis olevate päevikute vaatamine

Arhiivis olevate päevikute vaatamise õigused:

  • koolijuht näeb kogu kooli päevikuid
  • õpetajad näevad oma kasutajaga seotud ehk siis ise-enda eelmiste aastate päevikuid.

Arhiivis olevat päevikut saab otsida valides aasta ja sisestades otsisõna. Otsisõna püütakse leida:

  • päevikute nimetusest
  • päevikutega seotud ainekaaartide nimetustest
  • õpetaja nimedest
  • õppekava ainete nimetustest

Saab sisestada mitu otsisõna, nende vahele lisada kas tühik või &.

Näiteks otsing "Matemaatika Kask" leiab kõik valitud õppeaasta õpetaja Kase matemaatika päevikud; "Matemaatika" kõik valitud aasta matemaatika päevikud; "LÕK" kõik lihtsustatud õppekava päevikud selles aastas; "Kask" kõik õpetaja Kase päevikud...

Otsisõna tühjaks jätmine ja lihtsalt Näita vajutamine aga toob ekraanile loetelu kõigist valitud õppeaasta päevikutest.

Iga päeviku real on näidatud temaga seotud otsisõnade pilv. Nii saate vaadata, kes oli päeviku õpetaja või millise ainekaardiga oli see päevik seotud.

Iga päeviku kohta on koostatud kolm aruannet: päeviku tabelina; tunnikirjeldused (ja kontrolltööd); kodused ülesanded. Aruanded on HTML-failivormingus ja avatakse veebilehitseja poolt uues aknas.

Päevik tabelina sisaldab "päeviku vasakut poolt". Pane tähele, et igale hindele liikudes näed mis oli sel aastal hinde väärtus, nimetus ja kas tegu on parandatud hindega. Puudumiste märkidel näed märgi selgitust.

Kui hindele oli lisatud kommentaar, siis näed seda lingina - hindel vajutades kommentaar avatakse.

Hinnete muutmine arhiivis

Arhiivi kantud aastate kokkuvõtvate hinnete muutmine toimub Lõpupäevikus.

  • ainete lõpuhinded saadud mistahes aastal, aga SELLES õppekavas on tabeli vaates näidatud. Muutmine käib lõpuhinnete veerust nagu ka tavalises päevikus - klikk hindel, avaneb detailvaade ja saab valida tegevuseks Muuda ning hinde ära muuta. Samast menüüst avaneb Kustuta mis siis kustutab liigse lõpuhinde. Mutmise eeldus on, et kasutajal on selles lõpupäevikus hinde lisamise õigus, ta on selle aine lõpupäeviku õpetajate hulgas.
  • aines saadud kokkuvõtvaid hindeid saab muuta koolijuhi rollis kasutaja; avab õpilase nimel vajutades lõpupäevikust õpilase kaardi ja seal hinde taga Muuda.
Delete

Oluline

Lõpupäevikus on võimalik muuta ainult arhiveeritud aastate kokkuvõtvaid hindeid. Arhiveerimata aastate hinnete muutmiseks tuleb päevik lahti lukustada (kooli administraator), õpetaja muudab hinde ja päeviku saab taas lukustada.