Kooli profiil

eKoolis on võimalik kooli andmeid sisestada ja täpsustada. Samuti on võimalik erinevaid tegevusi lubada või keelata.  Info sisestamiseks vajutage Kooli lehel, kooli nime taga Näita infot või valige ikooniribalt Profiil.

Näita kooli infot

Avatakse kooli andmete aken. Muudatusi saavad teha koolijuhi ja administraatori rollis kasutajad.

Kooli andmed

Kooli info sisestamiseks või muutmiseks vajutage vajalikul real Muuda nuppu. 

Kooli andmete sisestus

 • Kooli andmete muutmine on võimalik iga elemendi kohta eraldi:
  • Kooli nimi.
  • Kooli Õppekeel. Valik on eesti, vene ja inglise keele vahel; kuigi iga kasutaja saab oma keele ise määrata, määrab kooli "ametlik" keel osade aruannete puhul koostamise keele. Tallinna koolide jaoks määrab see, millise õppekeele valinud lapsi 1. klassi määratakse. 
  • Lisage või muutke Kooli kood EHISes (vajalik x-tee andmevahetuse korraldamiseks).
 • Kooli logo lisamiseks vajutade Lisa logo ning valida arvutist logo pildifail. Eelistatud formaat on .jpg ja sellest saab välja lõigata sobiva logo. Kooli logo muutmiseks tuleb eelnev logo ära kustutada, vajutades Prügikastile
 • Kooli tutvustava lisainfo muutmiseks vajutage Lisainfo real Muuda. 
 • Link tunniplaanile annab õpilaste ja lapsevanemate jaoks lisavõimaluse tunniplaanini jõuda - eKoolis tunniplaani avades näevad nad linki. Vajutus sellel avab uues aknas tunniplaani. Siiski soovitus sisestada eKooli tunniplaan, kas käsitsi või importida Untisest saadud tunniplaani fail. Tunniplaani sisestusest saab täpsemalt lugeda artiklist "Tunniplaan".
 • Parameeter Koolipere liikmed saavad saata kooli personalile sõnumeid ilma eelneva kontaktitaotluseta? Valikuks on: 
  • lubamine (õpilased,lapsevanemad saavad valida kooli personali hulgast õpetajad, kellele Vestlustes teateid saata)
  • või keeldumine (selline võimalus on suletud, õpilane saab vastata õpetaja saadetud kirjale).
  •  Valiku saate teha Muuda nupu abil.
 • Kas Koolijuht näeb arenguvestluste protokolle? Valikuks on lubamine või keeldumine. Valiku saate teha Muuda nupu abil.
 • Kõigile koolidele on lisatud Rajaleidja koostatud "Õpilase individuaalse arengu kaardi" vorm. Kasutada saab seda õpilase profiilist, Dokumentide sektsioonist. Kui Teie koolil on oma HEV vorm siis saate selle siit õpetajatele kasutamiseks üles laadida. See asendab siis vaikimisi lisatud vormi. HEV vormi täitmiseks pakkumine oli tegelikult esimene lahendus õpilase individuaalse arengu kaardi jaoks ja on nüüd, kui korralikud kaardid on kasutuses, oma tähtsust kaotamas. 
 • Kui lubate, et Õpetaja saab lisada ja muuta oma päevikuid, siis vähendat kooli administraatori tegevusi ja annate õpetajatele võimaluse endale päeviku luua õigeks ajaks ning õigete õpilastega. Täpsemalt kirjas juhendis " Õpetaja lisab päeviku". 

Osana Põhipaketis pakutavatest võimalustest on eKooli poolt sisse lülitatud erinevad funktisoonid. Põhipaketist saate täpsemalt lugeda artiklist "eKooli Põhipakett"

 • RIKS raamatukogu integratsioon
 • Faili lisamine arengukaaridel
 • Lapsevanemate nõusolekute haldamine
 • Häirekella moodul

Seotud kooligrupp (kohalik omavalitsus) lisandub siis, kui kohalik omavalitsus kasutab eKooli mooduleid. Praegeu olemas Tallinna ja Narva koolidel.

Kontaktandmed

Kontaktandmete muutmiseks valige Kooli profiil ja Kontaktandmed ning Muuda. Sisestada või muuta saate kooli aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, kooli kodulehe aadressi. Iga muutmise kinnitamiseks tuleb vajutada Salvesta. Sisestatud kontaktaadressi põhjal kuvatakse kooli asukoht kaardil.

Kooli kontaktandmete sisestus

Materjalide haldus

Koolijuht ja administraator saavad Materjalide haldusliidesest teada, kui palju igale koolile ette nähtud kettaruumist on kasutuses ja 

milline õpetaja kui aktiivselt Materjalide keskkonda kasutab. Haldusliidese jälgimiseks valige Kooli profiil -> Materjalide haldus.

Liidese avalehel kuvatakse:

 • Praegu kehtiv pakett. Võimalus on kooli paketti suurendada, selleks saate Saata eKoolile teade, et vajate suurendada kettaruumi.
 • Kettaruumi kasutus - kui palju on kasutuses ja kui palju on vaba ruumi.
 • Lühistatistika üles laetud failide arvukusest ja mahust tüüpide järgi (tekstid, pildid, tabelid, esitlused...). Täpsemalt vaatamiseks Täielik aruanne.
 • Kettaruumi haldus

Kooli materjalide haldus

Detailsema aruande (kes õpetajates millises mahus millist tüüpi faile on üles laadinud ja kooli gruppidega või päevikutega jaganud) saate Täielik aruanne nuppu vajutades.

Õpetajate lisatud materjalide täieliku aruande vaade

Delete

Hea teada!

Materjalide haldusliidesest materjali seose eemaldamine kooli grupiga ei kustuta seda faili õpetaja Materjalide "pilvest", aga vabastab koolile eraldatud failide mahust vastava osa.

Mõnikord on vaja kooli gruppidega jagatud materjalide jagamise seos lõpetada, aga jagaja (õpetaja) ei saa või ei taha seda teha. Näiteks on lisatud kooli kodukorra fail. Nüüd on koolil uus kodukord ja senine tuleks maha võtta, aga selle lisanud õppejuht ei tööta enam koolis. Kooli juhtkonna rollis kasutaja saab seose eemaldada.

Haldusliidesest saab faile Otsida kas lisanud õpetaja nime, faili nime, muutmise aja või faili mahu järgi. Mahu järgi otsing on kasulik, kui on vaja vabastada koolile ette nähtud kettaruumi vanemate ja mahukamate failide seoste kustutamise abil.

Materjalide haldusliidesest failide otsing ja siduvus õpetajatega

Failiga samal real Muuda nupuga kuvatakse täiendav info, milliste klassidega on fail jagatud. Muudatuste kinnitamiseks vajutage Kinnita. Prügikast kustutab.

Kokkuvõte

Kooli profiilist saab muuta kooli nime, kontaktandmeid ning avada mõned tegevused oma koolile. Oluline on jälgida Materjalide keskkonna kasutust.