Kontaktid vestlustes

Arvuti

Valikuga grupid või Kooligrupid

Esimene valik, mille peab oma uuele vestlusele adressaate valides tegema, on kontaktgrupi valik.

Valikuga gruppidest (Õpilased, Vanemad, Vanemad koos õpilastega; Isiklikud; Kooli personal; Õpetajad) saab teha adressaatide valiku ning kombineerida erinevaid gruppe. Näiteks kooli hoolekogu vestlusesse valida erinevate klasside õpilaste vanemaid ja lisada kooli juhtkonna liikmeid või tantsurühma vestlusesse või teadaandesse valida erinevate klasside õpilasi ja nende vanemaid.

Kui klassi lisandub uusi õpilasi, kasutusõiguse saavad uued vanemad või klassist lahkub õpilasi, vanemaid, siis peab valikuga gruppide adressaadid muutma - lisama, eemaldama osalejaid. Seda saab teha iga vestluse administraator - selle lisaja või tema poolt nimetatud kasutaja. 

Pane tähele!

Valikuga gruppi peab vestluse alustaja (administraator) ise haldama - koolist lahkunud liikmed eemaldama ja uued liikmed lisama.

 

Kooligrupid on moodustatud rollide järgi ja uuenevad automaatselt.  

Number iga grupi taga näitab, mitmele kasutajale selles grupis teade saadetakse. Iga klassi kohta moodustatakse 3 kooligruppi, klassijuhatajad, vanemad, õpilased. Kui klassi tuleb uus õpilane, lisandub ta automaatselt selle klassi õpilaste kooligruppi ja saab selle grupi teateid oma liitumisest alates. Varasemaid teateid talle ei saadeta.

Hea teada!

Omavahel ei saa kombineerida valikuga gruppe ja kooligruppe.

 

Rollide õigused uusi Vestlusi adresseerida

 • Õpilased:
  • oma klassi(de) õpilased, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik (märkida ruut real Kõik) või teha vaikud, kellega vestlust alustada
  • oma klassijuhataja(d)
  • oma õpetajad (gruppi näeb, siis kui kool on lubanud lapsevanematel ja õpilastel õpetajatele otse kirjutada)
  • oma kooli eKooli administraator(id)
 • Lapsevanemad:
  • oma laose klassi(de) lapsevanemad, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik või teha valik, kellega vestlust alustada. Kui laps on koolis mitmes klassis, saab siin kasutada lisafiltrit (kooli valiku kõrval).
  • lapse klassijuhataja(d)
  • lapse õpetajad (gruppi näeb, siis kui kool on lubanud lapsevanematel ja õpilastel õpetajatele otse kirjutada)
   Oma kooli eKooli administraator(id)
  • kooli eKooli administraator(id)
 • Õpetajad:
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides, kui ka valikuga gruppides
  • õpilased keda õpetate ja nende lapsevanemad
 • Klassijuhatajad:
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides, kui ka valikuga gruppides
  • oma klassi õpilased ja lapsevanemad
 • Koolijuht:
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides kui valikuga gruppides 
  • saavad saata teateid kõigile kooli õpilastele; kõigile kooli lapsevanematele; kasutada kõigi klasside valikuga gruppe
  • Koolijuhiga samad õigused on Vestluses osaleja rollil (seda rolli annab välja, oma kooli eKooli administraator).
 • Kooli personal: 
  • kooli personal, iga inimese kohta on toodud tema rollid eKoolis (gruppi näed siis kui kool on lubanud õpetajatele otse kirjutada); kooli eKooli administraatoritele.  

Adressaatide grupid lisatakse ja eemaldatakse vastavalt Sinu rollidele koolis. Kui Te olete juba mõnes vestluses osalemas, siis seda vestlust ei eemaldata, kuni selle vestluse administraator Teid sellest vestlusest ära võtab. 

Gruppide ja kasutajate eristamine

Avatud grupi vestluste ja teadaannete juures kuvatakse kooli logo. See on hea lapsevanematele kelle lapsed käivad eri koolides või kooli personalile, kes töötavad mitmes koolis.

Lisaks kuvatakse iga õpilase ja õpetaja vestlusakna päises, mis klassiga seos on. See muudatus võimaldab õpetajatel kiiresti tuvastada, millise klassi õpilane on küsimuse või ettepaneku esitanud, ilma et peaks eraldi klassinimekirju kontrollima. See on eriti kasulik suurte koolide õpetajatele, kes juhendavad paljusid erinevas vanuses õpilasi.

image

Klassijuhatajatele on lisatud rolli märgis ja klassi number, mis annab kohe teada, milliste klassidega konkreetne klassijuhataja seotud on. Selliste märgiste eesmärk on muuta informatsioonivahetus kiiremaks ja selgemaks ning vähendada inimlike eksimuste tõttu tekkivaid kommunikatsiooniprobleeme.

Lisaks kuvatakse privaatvestluste korral info (i) nupu all rohkem informatsiooni vesteldava kasutaja kohta.

 
 

Telefon

Valikuga grupid või kooligrupid

Esimene valik, mille peab oma uuele vestlusele adressaate valides tegema, on kontaktgrupi valik

Valikuga gruppidest (Õpilased, Vanemad, Vanemad koos õpilastega; Isiklikud; Kooli personal; Õpetajad) saab teha adressaatide valiku ning kombineerida erinevaid gruppe. Näiteks kooli hoolekogu vestlusesse valida erinevate klasside õpilaste vanemaid ja lisada kooli juhtkonna liikmeid või tantsurühma vestlusesse või teadaandesse valida erinevate klasside õpilasi ja nende vanemaid.

Kui klassi lisandub uusi õpilasi, kasutusõiguse saavad uued vanemad või klassist lahkub õpilasi, vanemaid, siis peab valikuga gruppide adressaadid muutma - lisama, eemaldama osalejaid. Seda saab teha iga vestluse administraator - selle lisaja või tema poolt nimetatud kasutaja.

Pane tähele!

Valikuga gruppi peab vestluse alustaja (administraator) ise haldama - koolist lahkunud liikmed eemaldama ja uued liikmed lisama.

 

Kooligrupid on moodustatud rollide järgi ja uuenevad automaatselt.  

Number iga grupi taga näitab, mitmele kasutajale selles grupis teade saadetakse. Iga klassi kohta moodustatakse 3 kooligruppi, klassijuhatajad, vanemad, õpilased. Kui klassi tuleb uus õpilane, lisandub ta automaatselt selle klassi õpilaste kooligruppi ja saab selle grupi teateid oma liitumisest alates. Varasemaid teateid talle ei saadeta.

Hea teada!

Omavahel ei saa kombineerida valikuga gruppe ja kooligruppe.

 

Rollide õigused uusi Vestlusi adresseerida

 • Õpilased:
  • oma klassi(de) õpilased, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik (märkida ruut real Kõik) või teha vaikud, kellega vestlust alustada
  • oma klassijuhataja(d)
  • oma õpetajad (gruppi näeb, siis kui kool on lubanud lapsevanematel ja õpilastel õpetajatele otse kirjutada)
  • oma kooli eKooli administraator(id)
 • Lapsevanemad:
  • oma laose klassi(de) lapsevanemad, kellel on eKooli kasutaja. Saab valida kõik või teha valik, kellega vestlust alustada. Kui laps on koolis mitmes klassis, saab siin kasutada lisafiltrit (kooli valiku kõrval).
  • lapse klassijuhataja(d)
  • lapse õpetajad (gruppi näeb, siis kui kool on lubanud lapsevanematel ja õpilastel õpetajatele otse kirjutada)
   Oma kooli eKooli administraator(id)
  • kooli eKooli administraator(id)
 • Õpetajad:
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides, kui ka valikuga gruppides
  • õpilased keda õpetate ja nende lapsevanemad
 • Klassijuhatajad:
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides, kui ka valikuga gruppides
  • oma klassi õpilased ja lapsevanemad
 • Koolijuht:
  • saavad kirjutada kooli õpetajatele, personalile, juhtkonnale, administraatoritele nii kooli gruppides kui valikuga gruppides 
  • saavad saata teateid kõigile kooli õpilastele; kõigile kooli lapsevanematele; kasutada kõigi klasside valikuga gruppe
  • Koolijuhiga samad õigused on Vestluses osaleja rollil (seda rolli annab välja, oma kooli eKooli administraator).
 • Kooli personal: 
  • kooli personal, iga inimese kohta on toodud tema rollid eKoolis (gruppi näed siis kui kool on lubanud õpetajatele otse kirjutada); kooli eKooli administraatoritele.  

Adressaatide grupid lisatakse ja eemaldatakse vastavalt Sinu rollidele koolis. Kui Te olete juba mõnes vestluses osalemas, siis seda vestlust ei eemaldata, kuni selle vestluse administraator Teid sellest vestlusest ära võtab. 

Gruppide ja kasutajate eristamine

Avatud grupi vestluste ja teadaannete juures kuvatakse kooli logo. See on hea lapsevanematele kelle lapsed käivad eri koolides või kooli personalile, kes töötavad mitmes koolis.

Lisaks kuvatakse iga õpilase ja õpetaja vestlusakna päises, mis klassiga seos on. See muudatus võimaldab õpetajatel kiiresti tuvastada, millise klassi õpilane on küsimuse või ettepaneku esitanud, ilma et peaks eraldi klassinimekirju kontrollima. See on eriti kasulik suurte koolide õpetajatele, kes juhendavad paljusid erinevas vanuses õpilasi.

 

Klassijuhatajatele on lisatud rolli märgis ja klassi number, mis annab kohe teada, milliste klassidega konkreetne klassijuhataja seotud on. Selliste märgiste eesmärk on muuta informatsioonivahetus kiiremaks ja selgemaks ning vähendada inimlike eksimuste tõttu tekkivaid kommunikatsiooniprobleeme.

 

Lisaks kuvatakse privaatvestluste korral rakenduses kolme täpi -> vestluse seaded (i) nupu all rohkem informatsiooni vesteldava kasutaja kohta.