Arengukaardid

Arengukaartide mooduli eesmärk on pakkuda koolile lihtsalt hallatavat, kontrollitud juurdepääsudega ja turvalist keskkonda olulise info salvestamiseks. Kaardid on kasutuses üle aastate, õpilasele võib olla lisatud mitmeid kaarte. 

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Oluline on tundlikku infot sisaldava andmekogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine.

Hea teada!

Arengukaartidele kasutamiseks palume kooli eKooli administraatoril pöörduda eKooli poole contact.ekool.eu.

 

Tegevuste järjekord arengukaartide avaldamiseks oma koolis:

  1. Malli loomine
  2. Malli avaldamine
  3. Arengukaardi lisamine õpilasele
  4. Arengukaardi täitmine

 

Tegevused arengukaardi mallidega

Enne kui arengukaarti saab õpilasele lisada, tuleb arengukaardi mall luua ning avaldada. Juhised, kuidas arengukaardi malli luua, avaldada, muuta, kustutada leiab siit.

 
 

Tegevused arengukaartidega

Arengukaarte saab õpilastele avada ning kooli personaal ja lapsevanemad saavad neid täita. Ülevaade tegevustest, mida saab teha arengukavadega:

 
 

Arengukaardid lapsevanema vaates

Arengukaart on kooli poolt koostatud vorm, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi Teie lapse individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Oluline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse jäädvustame logis. Igast info lisamisest või muutmisest edastatakse lapsevanemale Uudisvoose teavitus.

Lähemalt saab lugeda “Arengukaardid lapsevanema vaates”.