Päevikute lukustamine

Õpetajad lukustavad need ainepäevikud, millega tegelemise nad lõpetanud on. Pärast lukustamist ei saa enam selles päevikus täiendusi või muudatusi teha. EHISesse saatmiseks kogutakse hinded ainult lukustatud päevikutest, ka õpilasraamatus on need hinded märgistatud erinevalt ja neid saab õpilasraamatust muuta. Lukustatud päeviku hinded on "lõplikud" hinded. Et lukustamine oleks  populaarsem, on päevikute uude õppeaastasse kopeerimine seotud lukustamisega. 

Õpetaja lukustab päeviku

Kui õpetaja lõpetab töö ainepäevikuga (õppeaasta lõpeb või ainekursus saab läbi) ja kõik hinded on korrektselt olemas, tuleb õpetajal päevik lukustada. Lukustamine jätab päeviku päevikute nimekirja, lubab seda avada, aga ei luba sinna midagi lisada või parandanda. 

Päeviku lukustamiseks aineõpetaja poolt tuleb tal avada oma ainepäevik ja vajutada + (pluss) märki, mis asub päeviku ülemises vasakpoolses nurgas (õpilaste nimekirja kohal). Rippmenüüst tuleb teha valik Lukusta päevik ja kinnitada oma otsust. 

Peale selle vajutamist on päevik lukus ja kuvatakse tabalukuga. 

Delete

eKooli administraator lukustab päevikute (ükshaaval)

Kui õpetajad päevikuid ei lukusta, saab administraator lukustada päevikud ükshaaval. Selleks tuleb: 

  1. avada Õppeaasta ja Päevikud 
  2. valida päevik
  3. avada päeviku definitsioon vajutades Muuda.

Avatakse päeviku muutmise aken, selle allosast valida Lukusta päevik. Kinnitada oma otsust.

Delete

eKooli administraator lukustab kõik päevikud korraga

Administraator saab lukustada mitu lukustamata päevikud korraga. Kui kerite päevikute loetelu lõpuni, näete lukustamata päevikute arvu ning linki nende korraga lukku panemiseks.

Kuvatava päevikute loetelu all on link selleks, et näidata, mitu lukustamata päevikut leiti. Kui kõiki kooli päevikuid lukustada pole plaanis, siis saate kasutada otsingut päevikute filtreerimiseks õpetajate, ainete, klasside järgi. Lukustamata päevikute arv muutub vastavalt loetelus olevale päevikute arvule.

Lukusta kõik  lukustab kõik filtreeritud päevikute loetelus olevad veel lukustamata päevikud korraga.

Päeviku nime ette ilmub tabalukk.  

Delete

Vajadusel saab administraator lukustatud päeviku taas avada.

Delete

Päevik lukust lahti

Kui õpetajal tekib vajadus päevikut täiendada või muuta, saab kooli administraator päeviku lukust lahti teha. Päevikuid lukustatakse lahti ükshaaval.

Lukustatud päeviku nimetusel vajutades avatakse selle lühikirjeldus: 

Kuvatud on päeviku nimetus, seos õppekava ainekaardiga, õpetajad. Päeviku avamiseks tuleb vajutada lingil Päeviku lukust lahti keeramiseks vajuta siia

Aruanne: Lukustatud päevikud

Õppeaasta lõpul ning näiteks enne kooliastmehinnete lisamist on kooli juhtkonnal vaja saada ülevaade, millised päevikud on lukus ja millised mitte. Selleks tuleb avada Aruanded ning valida grupp Õpetajad.  Aruandes Lukustatud päevikud on võimalik õpetajate kaupa või kõigi õpetajate kohta kokku saada päevikute loetelu ning nende staatus - lukus või avatud.

Kokkuvõte

Päeviku lukustamine ja lukust lahti keeramine annab kooli juhtkonnale võimaluse saada parem ülevaade hinnetest ja õpetaja tööst. On kindel, et lukustatud päevikus olev info enam ei muutu.