Õpetajate kutsumine kooli. Personali rollid õppeaasta vahetudes.

Järgnevalt antakse ülevaade, kuidas saata kutseid kooli personalile ning kuidas kasutajate andmeid muuta. Vaadatakse üle personalile rollide lisamine ja muutmine õppeaasta vahetudes. 

Õpetaja ja administraator saavad kooli nimekirja ainult kutsega, ise õpetaja rollile juurdepääsu küsida ei saa! 

Järgnevaid tegevusi saavad teha ainult administraatori rollis eKooli kasutajad!

Personali kutsumine kooli

Õpetaja ja koolijuhi kooli personali nimekirja saamiseks saatke neile kutse. Selleks valige 

 1. Nimekirjad -> avage + (pluss) märgiga otsingu akna kõrval kutsete leht. 
 2. Uue Personali kutse saatmiseks klikkige +Kutsu uut personali.

Sisestage õpetaja Kasutajanimi (tavaliselt e-posti aadress, aga pika staažiga eKooli kasutajatel võib see olla ka isikukood). Kui õpetaja ei tea oma kasutajanime, peaks ta selle üle kontrollima – logima eKooli ja avama oma Profiili

Kui kutse saanud õpetajaid on mitu, saate nad kutsuda korraga, kasutajanimed eraldage komaga. Kutse saatmiseks klikkige Kutsu.

Kui mõnda sisestatud kasutajanime ei leitud, saate vastava teate ja peate kinnitama, et tegu on korrektse sisendiga. 

Nii leitud kasutajanimega kui ka uued eKooli kasutajad kuvatakse kutsete nimekirjas. Mõlemale saadetud kutseid saab tühistada (prügikasti ikoon iga kutsutu real). 

Kui kutsel oleva kasutajanimega õpetaja leitakse, kuvatakse tema nimi ja selle järel kasutajanimi, millele kutse saadeti. Kui kasutajat ei leitud, jääb ainult kasutajanimi (e-posti aadress), kuhu kutse saadeti.

Kutse saanud õpetaja peab selle kinnitama: 

 • Kui kasutajanimi on e-posti aadress, saab õpetaja sellele vastava teavitusega e-kirja. Kui kasutajanimi on isikukood, kirja ei saadeta.

 • Õpetaja logib eKooli
 • Avab oma kasutaja päises oleva Taotluste akna. Kui uus kutse on saabunud, on ikooni juures ümbriku ikoon. 
 • Õpetaja kinnitab saadud kutse. Või keeldub sellest. 
 • Uus õpetaja näeb oma uut kooli vasakus veerus ja saab avada kooli lehe. 

Kui tulevane õpetaja ei ole eKooli kasutaja, saab ta oma postkasti e-kirja. Selles oleva lingi vajutamise järel saab ta käia läbi kasutaja lisamise sammud ja saab oma uuele kasutajale kohe seose kooliga.

Korduva kasutaja lisamine

Kui Teil on olemas eKooli kasutaja ja Te saate siiski pildil oleva kirja uue kasutaja lisamise kohta - palun ärge vajutage linki ega lisage uut kasutajat. Palun logige eKooli, kontrollige üle oma kasutajanimi ning paluge kooli Teile uus kutse saata, õigele kasutajale. 

 

Administraator saab alati avada Nimekirjad akna ja jälgida, millised kutsed on vastu võetud ja millised on veel ootel. 

Personali rollid ja õppaasta vahetus

Kõik Teie koolis tegutsevad õpetajad leiate avades  Kooli lehel -> Nimekirjad -> Personal.  Avaneb kooliga seotud inimeste nimekiri. 

Kui uus õpetaja on kooli personali nimekirja kandmise kutse vastu võtnud, on ta olemas seal nimekirjas ja tal on personali roll. Täiendavate rollide määramise kaudu saate öelda, millistes õigustes Teie kooli uus kooli personali liige tegutseb. Järgnevas tabelis on toodud eKooli personali rollid, nende lisamine ja tegevused seoses õppeaasta vahetusega: 

Roll Rolli lisamine Õppeaasta vahetus
õpetaja roll aktiveerub peale esimesse päevikusse õpetajaks lisamist roll aktiveerub peale õppeaasta esimesse õppeaasta päevikusse õpetajaks lisamist
klassijuhataja lisada roll Nimekirjad lehelt; valida klass ja paralleel lisada roll Nimekirjad lehelt, jälgida õppeaasta vastavust; valida klass ja paralleel
koolijuht lisada roll Nimekirjad lehelt eelmise õppeaasta roll kehtib
tugispetsialist lisada roll Nimekirjad lehelt eelmise õppeaasta roll kehtib
toitlustaja lisada roll Nimekirjad lehelt eelmise õppeaasta roll kehtib
vestluses osaleja lisada roll Nimekirjad lehelt eelmise õppeaasta roll kehtib

Vajutage Kasutaja nimel, avaneb tema Kaart.

 • Päises on nimi, selle all isiku andmed ja kontaktandmed
 • Paremas veerus on näha rollid ja viimase logimise aeg. Rollid on jagatud kaheks:
  • Õppeaastate valiku kohal on rollid, mis õppeaastast ei sõltu
  • Õppeaastate valiku all on igal aastal muutuvad rollid
 • Kui vahetada õppeaastat, saab vaadata selle õpetaja eelmiste aastate rolle.

Uue rolli lisamiseks vajuta linki +Lisa roll.

Valikus on klassijuhataja, koolijuhi, tugispetsialisti ja vestluses osaleja rollid. Klassijuhataja rolli lisamisel tuleb valida klass ja paralleel. Koolijuhi, tugispetsialisti, toitlustaja ja vestluses osaleja roll lisatakse kohe. 

Klassijuhataja rolli tuleb uuendada (lisada) igal õppeaastal uuesti. Klassijuhataja rolle võib igal inimesel olla mitu.

Delete

Klassijuhataja roll

Klassijuhataja rolli määramisel antakse õigused käimas oleva õppeaasta klasside suhtes. Kindlasti lisage klasijuhataja rollid 1.09 ehk õppeaasta esimesel päeval.

Kui soovite lisada uue õppeaasta klassijuhataja rolli enne uue õppeaasta algust, siis tuleb iga kord enne rolli andmist vahetada ära õppeaasta. 

Delete

Õpetaja rolli saamine

Õpetaja roll õppeaastas lisatakse automaatselt niipea, kui ta seotakse esimese selle õppeaasta päevikuga. 

Koolist lahkunud õpetajad (kooli personal) 

Kui õpetaja või mõni teine kooli personali liige lõpetab töö Teie koolis, tuleb nad eemaldada Personali nimekirjast. 

Avage Nimekirjad, avage lahkunud kolleegi kaart. Vajutage Eemalda kooli personali hulgast. Teie käest küsitakse kinnitust

Peale kustutamise kinnitamist on koheselt kõik selle personali liikme rollid lõppenud ja ta ei näe enam Teie kooli andmeid. 

Peale õpetaja koolist lahkumist on tema sisestatud info alles.

Kõik eelmiste aastate päevikute kanded, hinded, hinnete kommentaarid, märkused jm info on alles ja seotud neid lisanud õpetaja nimega. 

 

Veebinar

Veebinari "Uus õppeaasta eKoolis" (2020) (28.06.2020) salvestuses näidatakse, kuidas saata kutseid kooli personalile ja administraatrorile. Vajadusel kutsete kustutamine. Rollide lisamine

Kokkuvõte 

Õpetajad kutsutakse kooli administraatori poolt, peale kutse kinnitamist saab neile jagada nende vajadustele vastavad rollid. Eraldi vaadatakse üle, kuidas rolle hallata õppeaasta vahetusega seoses.