Otsused klassijuhatajale

Õpilasega seotud käskkirjad, õppenõukogu otsused, kiitused, laitused lisatakse kas klassijuhataja või kooli juhtkonna poolt. Need otsused ei muuda õpilase kuuluvust klassidesse ega vii teda üle järgmisse õppeaastasse, selleks on eKooli administraatoril oma töövahendid. 

Siin antakse juhendid klassijuhatajale teiste otsuste, nagu õppenõukogu otsused, kiitused, laitused lisamiseks mitmele õpilasele korraga kasutades menüüvalikut Otsused. Samas aknas kuvatakse õpilasraamatud.


Otsuseid kuvatakse:

  1. õpilase kaardile ja õpilase oma uudisvoogu Sündmuste alla.
  2. õpilase tunnistusele Otsuste alla.
  3. õpilasraamatus
  4. aruannetes

Otsuste lisamine mitmele õpilasele korraga, 

Klassijuhataja saab oma klassi(de) otsuste ülevaate nii aruandest kui ka ikooniga Otsused avatavalt lehelt.

Uue otsuse lisamiseks tuleb vajutada Lisa õppenõukogu otsus.

Otsuse sisestamise aknas lisab klassijuhataja otsuse numbri, valib kuupäeva ja lisab teksti. Otsuse all on klassi nimekiri, saab valida kõik õpilased (Vali kõik) - s.o. lisatud otsuse saavad kõik selle klassi õpilased. Need, kelle kohta see otsus ei käi, tuleb märgistusest maha võtta.

Salvesta lisab otsuse õpilastele ja viib tagasi klassi nimekirja.

Otsuse muutmine ja kustutamine

Iga otsuse taga näeb klassijuhataja ja koolijuht linki Muuda, mille vajutamine avab otsuse muutmise akna. 

Iga õpilase otsus tuleb muuta eraldi.

Otsuse kustutamiseks vajutada otsuse real Kustuta. Teie käest küsitakse kinnitust ja selle andmise järel otsus kustutatakse. 

Delete

Oluline

Kooli administraatori poolt tehtud õpilase kuuluvust muutvaid otsuseid (kooli vastu võetud, koolist lahkunud, üle viidud järgmisse aastasse, vahetas õppekava) ei saa kustutada. Te saate muuta nendega seotud tekste ja dokumente õpilase kaardil. 

Otsuste aruanne

Otsuste ja käskkirjade aruande leiate Aruanded lehe Sündmuste jaotusest. 

Valikus on tema klasside tähised, klassil vajutades avatakse klassi nimekiri ja iga õpilase juures on tema sellel õppeaastal seni tehtud otsuste loetelu. Näha on nii klassijuhataja enda kui ka eKooli administraatori poolt lisatud otsused.

Eelmiste aastate Otsused ja nende muutmine

Eelmiste aastate Otsused leiate õpilase kaardilt. Nende muutmisest saab lugeda artiklist "Õpilasega seotud otsused"