Punktipõhine hindamine ja automaatne kokkuvõttev hinne

Õpetajatel on võimalik eKooli päevikus lisada punktidel põhinevaid tulemusi, s.o. õpetaja ei lisa päevikusse mitte hindeid, vaid saavutatud punktisumma ning maksimaalselt võimaliku punktide arvu. Punktipõhine hindmine koos automaatse kokkuvõtva hindamisega on avatud koolidele, kellel on eKooli Põhipakett.

Punktipõhise hindamise sisselülitamiseks tuleb kooli eKooli administraatoril Klassifikaatorite alt hindeskeemidesse lisada punktipõhine hindamiskeem + Lisa uus punktidel põhinev hindeskeem.

Märgi ära, kas selles skeemis on võimalik saada negatiivne tulemus. Puuduliku hinde ülempiir - märgi, millisest soorituse tasemest allapoole kuuluvad hinded loetakse puudulikeks (% maksimaalsest võimalikust). Puudulikud hinded kuvatakse päevikus ja aruannetes ning kodu jaoks punaselt ning neid kuvatakse aruandes “Puudulikud hinded ”, mille leiad Aruanded -> Kokkuvõtvad hinded -> Puudulikud hinded. 

Samuti märgi ära, mis on selles skeemis Heade hinnete piir. Seda kasutatakse Aruanded -> Kokkuvõtvad hinded -> Klassi kokkuvõtte aruandes nende õpilaste leidmiseks, kes hästi õpivad.

Salvesta ja hindeskeemide hulka on lisatud punktipõhine hindeskeem, mida on võimalik siduda ainekursustega.

Kui Klassifikaatorite alt on sisse lülitatud hinnete automaatne arvutamine, siis arvutab eKooli süsteem punktide põhjal välja ka perioodi/kursusehinde ja/või aastahinde. Selleks mine Klassifikaatorid -> Õppimise korraldus ning lisa linnuke märkeruutu Lubatud on perioodi- ja aasta- ning kursusehinnete automaatne arvutamine.

Ainekursuste sidumiseks vali Õppekava -> Aine -> Kursus -> Muuda ja lisa hindamiseks punktipõhine hindamine (vali rippmenüüst hindeskeemidesse lisatud punktipõhise hindamise hindeskeemi nimetus Punktid). Punktipõhist hindamist on võimalik rakendada Tunnihinde, Perioodieksami hinde, Eksamihinde ja Hindelise ülesande korral. 

Automaatselt arvutatud koondhinnete kasutamiseks lisa linnuke märkeruutu Arvuta automaatselt, seda funktsiooni on võimalik kasutada Aasta- ja perioodihinnete korral. Salvesta nupp kinnitab tehtud valikud.

Kui need toimingud on tehtud, siis päeviku lisamisel saab õpetaja lisada ainepäevikusse hindeid punktidena ja perioodi/kursuse ja/või aastahinde arvutatakse autmaatselt välja eKooli süsteemi poolt. Punktipõhisest hindamisest ja automaatselt arvutatud kokkuvõtvast hindest saad lähemalt lugeda “Punktipõhine hindamine ainepäevikus ja automaatne kokkuvõttev hinne”.