Tähtajaline asendus (õpetaja eemalviibimine)

Oktoobrist 2019 on võimalik õpetajate koolimajas viibimist ja eemal olekuid paremini teada anda ning mugavamalt asendusi planeerida. Lisandunud on eemalviibimiste aruanne ning võimalus talletada läbitud koolituste infot.

Õpetaja eemalviibimine

Õpetaja eemalviibimine on võimalus anda kooliperele teada, kes õpetajatest ei ole millisel päeval majas. Info lisatakse kooli Sündmuste alla + Lisa uus sündmus valikuga: 

Valige Kooli leht -> Sündmused -> + Lisa uus sündmus -> Lisa eemalviibimine

Eemalviibimise lisab õpetaja ise-endale; koolijuht ja administraator saab teha valiku kooli personali liikmete hulgast, s.o. lisada kolleegi eemalviibimisi.

Iga eemalviibimise kohta tuleks määrata selle algus ja lõpp - kas terve päeva kohta või kellaajaliselt. Valida eemalviibimise põhjus, valik tuleb teha kooli seatud klassifikaatorist. Kui on soovi, saab sisestada selgituse.

Delete

Pane tähele!

Õpetajate eemalviibimise põhjuseid saab lisada juurde või kustutada koolis eKooli administraator (Klassifikaatorid -> Asenduste põhjused). Loe pikemalt artiklist "Klassifikaatrorid"

Delete

Hea teada!

Info eemalviibimise kohta on nähtav kooli lehel Sündmuste all ning uudisvoos AINULT kooli personalile ja administraatoritele. Õpilased ja vanemad seda ei näe. 

Õpetaja eemalviibimise teavitused

  • Kooli lehele Sündmused loetelus: 

  • Kolleegide uudisvoos:

Asendused

Kui õpetaja on eemal, siis on vaja tema tunde asendada. Asendajat saab määrata:

  1. õppeaasta lehel Päevikute juures administraatorina. Avada päevik, määrata asendaja, määrata asenduse põhjus. Asendusõpetaja saab tähtajatu juurdepääsu päevikule.
  2. õpetaja ise ja koolijuht saab asendust avada igast ainepäevikust - valida päeviku all olevast tegevuste nimekirjast Lisa asendus, valida asendaja ja asenduse põhjus. Asendusõpetaja saab tähtajatu juurdepääsu päevikule.
  3. Lisaks õpetaja eemalviibimise märkimisele lisada asendusõpetajad tema päevikutele. Asendusõpetaja saab tähtajalise juurdepääsu päevikutele põhiõpetaja eemaloleku ajaks. 

1. Lisada õpetaja eemalolek; valida kuupäevad/kellaajad; valida põhjus.

2. Vajutada aktiivseks Määra asendajad, aken laieneb asenduste halduse tegevustega.

3. Iga selle õpetaja päeviku jaoks on näha senised seotud õpetajad, ka asendajad.

4. Iga päeviku jaoks saab (aga ei pea) valida + Lisa asendaja ja valida asendusõpetaja õpetajate nimekirjast. Iga asenduse valik tehakse eraldi; samale päevikule saab valida mitu õpetajat.

Õpetajate nimekirjas on lisainfo:

  • kui õpetaja on samal ajal ära, on tema nimi hall;
  • kui õpetaja õpetab sama ainet, on tema taga sulgused aine nimetus;
  • kui õpetaja õpetab sama klassi, on tema nime taga sulgudes klassi nimetus.

5. Enne asenduste kinnitamist tuleb teha valik:

  • kas saata info asenduste kohta õpilaste ja vanemate uudisvoogu; iga laps näeb ainult endaga seotud päevikutes toimuvaid asendusi; näidatakse asenduste kestvus.
  • kas saata e-kiri õpetajatele, kes asendajaks on määratud. Igaüks saab kirja vaid oma asenduse kohta.


6. Kinnitada asendused.

Delete

Asendus on tähtajaline

Eemaloleku kaudu määratud asendused lõpetatakse automaatselt, kui asendatava õpetaja eemaloleku lõpust on möödunud 24 tundi. 

Õpilastele uudisvoogu saadetav teade on: 

Asendusõpetaja saadud e-kiri on:

Asendust saavad lõpetada õpetajad kas oma päevikust (lõpetades asendaja juurdepääsu päevikule; ka ise-enda asendust saab lõpetada) või administraator Õppeaasta alt.