Päevikute kokkuvõte

Õppetegevuste kokkuvõte kogub jooksvad hinded ja puudumised klassiga seotud ainepäevikutest. See on tellitav aruanne - näiteks saab selle iga õppeperioodi lõpul tellida ja edasi saab faili alati avada kui vaja on (klassijuhataja tellitud aruannet saab avada ka koolijuht ja koolijuhi tellitud aruannet klassijuhataja, seega ei pea iga inimene ise endale aruannet koostama); aruanne avaneb html failina eraldi aknas

Kõik koostatud aruanded on klasside kaupa nimekirjas, neid saab uues aknas avada valides Näita aruannet. Kustuta eemaldab aruande nimekirjast. 

Uue aruande tellimiseks tuleb valida Uue aruande koostamine

Valida õppeperiood ja klass (ainult koolijuhil on klasside valik). Aruanne koostatakse kiiresti, ainult kõige pingelisematel perioodidel võib minna aega. 

Koostatud aruande alguses on klassi ja vaadeldava perioodi info - kas mõni õppeperiood või terve aasta. 

Kokkuvõtvas plokis on:

 • klassi päevikute arv (s.o. päevikud, kus vähemalt 1 selle klassi õpilane osaleb);
 • päevikutesse perioodis sisse kantud tundide arv, arvutatud kõigist päevikutest kokku;
 • jooksvate hinnete arv;
 • nendest jooksvate puudulike hinnete arv,
 • puudutud tundide arv;
 • nendest põhjuseta puudumiste arv.


Järgnevad päevikute kaupa tabeli read. Iga päeviku kohta näidatakse:

 • päeviku nimetus
 • õpetaja(d)
 • valitud perioodis sellesse päevikusse kantud tundide arv
 • õpilasi päevikus (aruande koostamise hetkel, seepärast on mõistlik aruanne tellida kohe veerandi lõpul)
 • jooksvate hinnete statistika:
  • hinnete arv ja keskmine hinne (kui kool keskmisi arvutab);
  • puudulike hinnete arv ja % kõigist hinnetest.
 • puudumiste statistika:
  • puudutud tundide arv, nendest põhjuseta puudutud tundide arv;
  • puudutud tundide % (kõigist toimunud tundidest, s.o. tundide arv * õpilaste arv);
  • põhjuseta puudutud tundide % (kõigist toimunud tundidest, s.o. tundide arv * õpilaste arv).

Aruande lõpus on tellija nimi ja aruande koostamise aeg.