Õppeaasta lõpetamine (administraatorile)

Õppeaasta lõpetamiseks tuleb õpetajatel ja koolijuhil teha aasta jooksul tehtud tööst kokkuvõtteid, lisada aastat kokkuvõtvad hinded ja koostada lõputunnistused. Nende tegevuste ette valmistamisel peab neid aitama kooli eKooli administraator. Järgnevalt on loetletud need tegevused, mida administraator peaks enne õppeaasta lõppenuks kuulutamist ja uue aasta alustamist tegema. 

 1. Vaadake üle õppekava ja klassifikaatorid; kontrollige üle lõpupäevikud. Lisalugemine "Kooliastme- ja aastahinded EHISesse" 
  1. Vaadake üle õppekava ja seal seatud vastavused riikliku õppekava ainetega. Hea on kasutada Õppekava aruannet. 
  2. Vaadake üle hinnete sidumine EHISe hinnetega Klassifikaatorites
  3. Vaadake üle, kas lõpupäevikutega on seotud õiged õpetajad (Õppekava leht)
 2. Kontrollige, kas õpetajatel on võimalik lisada iseseisva töö hinnet; juhised artiklis "Iseseisva töö seadistamine eKoolis".
 3. Suvetöö(täiendav õppetöö) korraldamine võib nõuda lisatööd. On põhimõtteliselt kolm varianti:
  • Jätkata samade päevikutega - kanda klassi lõpetanud õpilased üle järgmisse klassi.  Päevikusse jäävad aktiivsete õpilastena näha vaid need, kellel suvetöö. Üle viidud õpilased on avatavad Endised õpilased filtrit kasutades. 
  • Õpilasi mitte üle viia anda päevikus võimalus kasutada individualseid ja grupitunde. Õpetaja valib need õpilased, kes  tal konsultatsioonis käivad.
  • Lisada  uus päevik täiendavaks õppetööks ja noppida sinna osalevad õpilased.
  • Kui kool otsustab, et suvetöö eest lisatakse veerandihinne tuleb lisada suvetöö veerand. Tunnistusele lisandub veerg. Kui suvetöö edukalt tehtud, siis saab muuta aastahinnet.
 4. Tuleb lõpuklasside kooliastmehinded eksportida EHISe lõpudokumentide registrisse. Lisalugemine "Kooliastme ja eksamihinded EHISesse"
 5. Õpilased, kes lõpetavad kooli tuleb arvata koolist välja (Otsus ja valida liigiks Lõpetasid kooli) või viia üle teisele õppekavale (Otsus ja valida liigiks Vii üle järgmisse klassi koos õppekava vahetusega). 
 6. Märkige õpetajad, kes enam koolis tööd ei jätka, eemaldage nad Personali nimekirjast.
 7. Uue õppeaasta alustamise tegevusi saate lugeda artiklist "Uue õppeaasta alustamine"