Ainete nimetused aruannetes

Probleem:

eKoolis on mitmed ainete nimetusi (õppekavas, päevikutes) ja hinnetelehel, tunnistusel on näha erinevad nimetused. 

Selgitus: 

Ainete nimetused on:

I aine klassifikaatoris (kooli klassifikaatorite tabelis). Näiteks "matemaatika" 

II aine õppekavas (iga õppekava jaoks sisestatud aine, seotud klassifikaatori ainega, aga võib omada sellest erinevat nimetust). Näiteks "matemaatika" või gümnaasiumi jaoks "Kitsas matemaatika" või "Lai matemaatika" 

III ainekursuse nimetus (ainekaardi nimetus) - õppekava aine konkreetse kursuse või klassi õpisisu ja hindamine. Näiteks "Matemaatika 5. kl" või "Stereomeetria" (kitsa matemaatika ainekursus).

IV päeviku nimetus - kursusel (ainekaardil) põhinev konkreetses ajas konkreetsele klassile (õpperühmale) õpetaja poolt õpetatav ja hinnatav; tavaliselt sisaldab aine nimetust. Näiteks "5a matemaatika I rühm" või "11b stereomeetria"

Aruannetes näeb neid järgmiselt:

 • Murelaste aruanne - päeviku nimetus (IV). Iga mure on tekkinud konkreetses päevikus ja nende kaupa infot näidatakse. Näiteks "11b stereomeetria".
 • Õpetaja koormuse aruanne - päeviku nimetus (IV). Konkreetse päeviku täitmiseks sisestatud tundide arv. Näiteks "5a matemaatika I rühm".
 • Hinnetelehe aruanne - aine kursuse nimetus (III). Hinnetelehte näevad ka õpilased / lapsevanemad siis nende jaoks on päeviku nimetus liiga kooli-põhine, kursuse (ainekaardi) nimetuse järgi on aga võimalik saadud hindeid siduda õppekavaga. Näiteks "Matemaatika 5.kl"
 • Puudulike hinnete aruanne - aine kursuse nimetus (III). Konkreetse kursuse läbimisel saadud ebapiisav tulemus või vahetulemus. Päevik, kus ebapiisav tulemus saadi, ei ole nii oluline. Näiteks "Stereomeetria".
 • Tunnistus - aine nimetus õppekavas (II). Tunnistus peaks lubama võrrelda erinevate aastate tulemusi ja aine õppekavas läbimise käiku jälgida, seetõttu pigem seotud õppekava ainega. Ka kursusõppel on aine õppekavas erinevaid kursuseid ühendav tegur. Näiteks "Kitsas matemaatika" või "Matemaatika".
 • Õpilasraamat - aine nimetus õppekavas (II). Kuna sisaldab erinevate aastate tulemusi ja jälgib aine õppekavas läbimise käiku, on seotud õppekava ainega. Ka kursusõppel on aine õppekavas erinevaid kursuseid ühendav tegur. Näiteks "Kitsas matemaatika" või "Matemaatika".
 • Õpilase kaardil olevas infos (õpilase kaarti näete päevikust / puudumiste päevikust / galeriist õpilase nimel vajutades ja samasugust infot näevad õpilane ja tema vanemad):
  • hinde juures aine nimetust õppekavas (II);
  • puudumiste juures aine nimetust õppekavas (II)