Õpilasraamatu hinnete muudatused

Õpilasraamatus on võimalik muuta hinnete seoseid õppekava, aine või ainekursusega. 

Delete

Pane tähele!

Muuta saab hindega seotud ainet, ainekursust, õppekava ja õppeaastat. Hinde väärtust muuta ei saa!

Muuta saab:

  • Hinnete seost õppekavaga - ainet ja ainekursust.
  • Teisest koolist saadetud ja vastavuse seatud ainega hinnete seost õppekavaga - ainet ja ainekursust.
  • Teisest koolist saadud ja ilma aine vastavuseta hinnete seost õppekavaga - ainet ja ainekursust.
Delete

Hea teada!

Arhiveeritud õppeaasta aasta- või kursusehinde muutmiseks tuleb see avada vastava aine lõpupäevikust.

Õpilasraamatu tabelis olevad hinded

Õpilasraamatu hinnete tabelis kuvatakse kõik eelmiste aastate hinded. Kui päevik on lukustatud, siis on hinne sinine, sellel vajutades saab hinnet muuta; kui hinne on must, siis on päevik lukustamata ja hinde seoseid muuta ei saa. Vajutades lukustatud päeviku (sinisel) hindel avab selle hinde detailvaate.

Klõpsates lingil Muuda, avatakse kuuluvuse muutmise aken. Muuta saab ainet, õppekava, seotud ainekursust ja õppeaastat.

Salvestamise järel on hinne tabelis uuel kohal.

Õpilasraamatu all olevad hinded

Õpilasraamatu all eraldi tabelis on need teisest koolist üle toodud hinded, millega seotud aine jaoks ei määratud vastavat ainet selle kooli õppekavas. Siin võivad olla mõnede valikkursuste hinded, keeled, mida õpilase uues koolis ei õpetata jms. Võib-olla jäeti seos ainega hinnete üle toomisel ekslikult märkimata.

Vajutades lingil näita/muuda, avab selle hinde detailvaate.

Klõpsates lingil Muuda, avab kuuluvuse muutmise akna. Muuta saab ainet, õppekava, seotud ainekursust ja õppeaastat.

Salvestamise järel on hinne õpilasraamatu tabelis õiges kohas.