Kooli dokumendid ja märkmed

Õpilase kooliteel kogutud dokumendid

Koolijuht, klassijuhataja ja tugi-spetsialist saavad lisada õpilase kaardile profiili dokumente.

Need dokumendid säilivad üle aastate ja nii saab koguda ja jagada infot õpilase kohta, näiteks individuaalset õppekava, HEV kaarti jms. Dokumendi lisamiseks vajutada +Lisa dokument 

Lisatud dokument on vaikimisi kohe nähtav kodule, aga kool saab märkida selle mustandiks, s.o. kodu ei näe seda. Lisatud dokumendi kohta saab lapsevanem teate uudisvoogu.

Kooli märkmed

Koolijuht, klassijuhataja ja tugi-spetsialist saavad lisada õpilase kaardile profiili kooli märkmeid. 

Need märkmed säilivad üle aastate ja nii saab talletada nii õpilase edusamme kui ka probleeme ja nende lahendamiseks tehtud tegevusi. Uue märkme lisamiseks vajutada +Lisa kooli märkmed

Märkmeid lisades on võimalik valida, et tegu on ühega “Põhikooli ja gümnasiumi seaduses” sätestatud distsipliini meetmetest, nende valik on märkme lisamisel olemas. Kooli märge on vaikimisi kohe nähtav kodule, aga kool saab märkida selle mustandiks, s.o. kodu ei näe seda. Lisatud märkme kohta saab lapsevanem teate uudisvoogu.

Lapsevanem saab õpilase kaardile lisatud dokumentide või märkmete kohta kohe teated uudisvoogu. Iga sellise teate taga on link, mis viib lapsevanema lapse profiili vajalikku kohta.

Arengukaardid

Arengukaardid on kooli poolt koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Oluline on tundlikku infot sisaldava andmekogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus - sellele on eKooli arengukaartide moodulit arendades suurt tähelepanu pööratud.

Täpsemalt saab lugeda arengukaarte tutvustavatest artiklitest