Õpilaste ja lastevanemate kasutusaktiivsus, klassi õpilaste andmed

Avades Kooli lehelt -> Aruanded ->  Õpilased & Vanemad on Teil võimalik jälgida õpilaste kontaktandmeid ja eKooli kasutajaks registreerunud lapsevanemate andmeid. Kasutajaaktiivsus annab selge ülevaate, kes kasutajatest on viimati eKooli sisse loginud ja kui mitmel korral. Valikus on 30-, 180- ja 360-päeva vaates.

Õpilaste andmed

Klassi õpilaste ja nende registreerunud vanemate andmete vaatamiseks avage Kooli lehelt -> Aruanded -> Õpilased & Vanemad -> Õpilaste andmed.

Klassijuhatajale kuvatakse tema klassi õpilaste info. Kui klassijuhatajal on ka kooli juhtkonna või administraatori roll, kuvatakse talle kooli kõikide klasside õpilaste info.

Õpilaste kohta näidatakse:

  • isikukood
  • sünniaeg ja vanus
  • andmed õppekava kohta, millel õpilased õpivad
  • õpilase number
  • õpilase kontaktandmed

Lapsega seotud vanemad on selgema ülevaate saamiseks eraldi veergudes ja lapsega samal real. Kui lapsevanema info on puudu, siis vanem ei ole registreerind end eKooli kasutajaks.

eKooli kasutamise aktiivsus

Aruandes saate ülevaate oma kooli õpilaste ja õpetajate aktiivsusest, kes kui tihiti ja millal viimati on eKoolis käinud. Selleks avage Kooli lehelt -> Aruanded -> Õpilased & Vanemad -> Kasutusaktiivsus.

Aruande esimene vaade on kooli kasutusaktiivsuse graafik viimase 30 päeva kohta, selle all kooli erinevate kasutajagruppide eKooli logimiste koguarv graafikul näidatud ajavahemikus.

Graafiku all on tabel klasside kaupa õpilaste ja lapsevanemate eKooli logimiste koguarvuga.

Klassi numbril vajutades, avaneb klassi õpilaste eKooli kasutamise logi ning lapsevanemate tegutsemine on näidatud õpilaste real. Fikseeritakse kuupäevaliselt ja kellaajaga. Kui vanema lahter on tühi, siis vanem ei ole eKooli kasutaja. Kui vanem või õpilane on eKooli kasutaja, aga ei ole küsitud ajavahemikul sisse loginud, siis on tema nime taga kriips.  

Õpetajate aktiivsus näidatakse eraldi - viimase logimise aja ja aktiivsuse (mitu korda mitme päeva jooksulon eKooli õpetaja sisse lognud) leiate, kui vajutate graafiku kohal lingil Õpetajad.

Kasuajaaktiivsus vaates on võimalik vajutada klassiga samasl real asuvat  linki Graafik -  saate selle klassi õpilaste ja lapsevanemate eKooli kasutuse päevade lõikes.

Aruannete printimine

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Delete

Kuidas printida?

Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.

Kokkuvõte

Klassi õpilaste ja lastevanemate eKooli kasutajaaktiivsust saate klassijuhataja ja koolijuhina silma peal hoida. Soovi korral leiate ka õpilase või eKooli kasutajaks registreerinud lapsevanema kontakti.