Uue õppeaasta alustamine

Õppeaasta lõpetamisega seotud tegevustest saab lugeda artiklist "Õppeaasta lõpetamine (administraatorile)"

 1. Lisage Uus õppeaasta (loe rohkem "Õppeaasta haldus. Õppeperioodid ja kattuvad perioodid"). 
 2. Kontrollige, kas õpilastele on lisatud Otsused (klassijuhataja poolt) lõpuklasside õpilastele kooli lõpetamise kohta; koolist lahkumise kohta neile õpilastele, kes kooli vahetavad; järgmisse klassi üle viimise ja klassikursuse kordamise kohta. Ühtlasi saate info selle kohta, milliseid muudatusi tuleb uue õppeaasta õpilaste nimekirjas teha!
 3. Arvake nimekirjast välja õpilased, kes koolis õppimist ei jätka: 
  1. Lõpuklassidele märkige Otsus ja valige Õpilased lõpetavad kooli
  2. Koolist lahkujad otsige klasside kaupa üles ja märkige Otsuseks, et Õpilane lahkus koolist. 
  3. Delete

   Hea teada:

   Püüdke kindlasti koolist lahkuvad õpilased märkida lahkunuks lõppevas õppeaastas, enne nende üle viimist uude aastasse. Nii ei ilmu nad uue õppeaasta klassijuhataja jaoks klassi hinnete ja puudumiste päevikusse ning aruannetesse.

  4. Õpilaste nimekirjast välja arvamisest lugege lähemalt "Uus õppeaasta: õpilaste klassi muutmine. Õpilasted lõpetavad koolis" 
 4. Viige õpilased üle järgmisse klassi. Klassikursuse kordajad, kes veel oma suvetööd teevad ja võlgu likvideerivad, võite jätta kuni nende üle viimise selgumiseni eelmisse õppeaastasse. Järgmisse klassi üle viimisest lugege lähemalt "Uus õppeaasta: õpilaste klassi muutmine. Õpilasted lõpetavad koolis" 
 5. Õpperühmadesse kuuluvuse määramiseks kasutatakse õpilaste silte (loe rohkem "Õpilaste grupikuuluvus. Sildid").
  • Kui lisatud silt ei olnud seotud konkreetse klassiga (nt. <3b B vene keel>) vaid üldine (<B vene keel>) siis saab laps valitud neisse päevikutesse, kus õpilased valitakse klass+paralleel+silt valikuga. Silti muuta pole vaja.
  • Kui silt näitab konkreetset klassi õpperühma (<3b B vene keel>), siis tuleb kas muuta sildi nimetust (<4b vene keel>) või lapsed sealt välja ja mõnda teise silti sisse arvata või silt arhiveerida ning uus silt lisada. See on töömahukas ja nõuab süsteemi.
 6. Sisestage uued õpilased. Õpilase lisamise + (pluss) märgi või impordi valimisel PEAB olema valitud JÄRGMINE õppeaasta ja klass, kuhu laps lisatakse. Lisalugemine "Õpilaste lisamine kooli õpilaste nimekirja" ja "Õpilaste import".
 7. Kutsuge tööle uued õpetajad. Lisalugemine "Õpetajate kutsumine kooli. Personali rollid õppeaasta vahetudes"
 8. Oma kooli õppekava(de) üle vaatamine, sest õppekavas võivad olla vead, mis kasutamisega välja on tulnud. Lisalugemine "Õppekava. Ained õppekavas".
 9. Päevikute avamine uueks õppeaastaks on kõige lihtsam päevikute kloonimisega: kui õpetaja on lukustanud oma päeviku, saate algatada kloonimise (kopeerida lukustatud päevikute definitsioonid järgmisse õppeaastasse). Lisalugemine "Uus õppeaasta: päevikud" Et erinevate aastate päevikud ei ole kunagi täpselt samasugused, peab nad üle vaatama ja :
  • a) kustutama need päevikud, mida sel aastal vaja pole.
  • b) lisama õpetaja(d) ja nende planeeritud tundide arvu kõigis päevikutes. Õpetajad saavad uue õppeaasta õpetaja rolli. 
  • c) muutma õpperühma osades päevikutes (oleneb, kui hästi olete osanud ära kasutada siltide süsteemi).
  • d) lisama need päevikud, mida eelmisel aastal ei olnud.
 10. Lisage õpetajatele uue õppeaasta klassijuhataja roll. Vahetage kindlasti ära õpetaja kaardil olev õppeaasta ja lisage uus roll uue õppeaasta klassiga. Eelmise õppeaasta klassijuhataja roll lõpetab kehtivuse koos õppeaastaga. NB! Klassijuhataja on seotud konkreetse aastaga, seega aktiveeruvad uued rollid 1.09 hommikul (ehk uue õppeaasta esimesel päeval). Lisalugemine "Õpetajate kutsumine kooli. Personali rollid õppeaasta vahetudes"
 11. Õpetaja näeb oma uue õppeaasta päevikuid kooli lehel, eraldatud ja märgistatud kui Järgmise aasta päevikud.
Delete

Pane tähele!

Kui õpilased on järgmise õppeaasta päevikusse lisatud siltidega, siis Teie kui administraator näete õpilasi päevikus Õppeaasta lehel, aga õpetaja nimekirja ei näe. Nimekiri lisatakse päevikusse eKooli poolt siis, kui uus aasta on alanud (1.09) ja õpilaste järgmise õppeaasta rollid aktiveerunud. See võib võtta pisut aega. 

11. Kinnitage õpilaste ja lapsevanemate taotlused oma andmetele juurdepääsu saamiseks. 

Veebinar

Veebinari "Uus õppeaasta eKooli administraatorile (2022)" (17.08.2022) salvestuses näidatakse uue õppeaasta alguse lähenedes eKoolis administraatori põhilised tegevused.


Kokkuvõte

Uue õppeaasta alustamine on iga kooli eKooli administraatori kõige olulisem töölõik. Siin tehtud vead võivad hiljem tekitada probleeme. Soovitus on alustada toimetamisega piisavalt varakult, et uue õppeaasta algus segadust ei tekitaks. 

Õppeaasta haldus. Õppeperioodid ja kattuvad perioodid

Õpilaste grupikuuluvus. Sildid

Õpilaste lisamine kooli õpilaste nimekirja

Uus õppeaasta: päevikud

"Õppeaasta lõpetamine (administraatorile)"