Asenduste aruanne

Asenduste aruanne on mõeldud koolijuhile. Selle leiab õpetaja tööd analüüsivate aruannete seast. 

Vaikimisi avatakse Täna - kõigi õpetajate kõik tänased asendused asenduse põhjuste kaupa grupeerituna. Kuude valikuga saab aruannet täpsustada - õpetajate asenduste kokkuvõte õppeaasta erinevatel kuudel. Kui on vaja leida ühe õpetaja asendusi, siis tuleb valida õpetaja nimi.

Filtrite all on valik Näita ainult õpetajaid, kellega on seotud asendusi - see eemaldab tabelist need õpetajad, kellega seotud asendusi ei ole (keda ei ole asendatud, kes ei ole asendanud).

Aruannet saab laiendada kahel moel:

Asendused õpetajate kaupa grupeerituna

Valige näitamiseks Õpetajad. Näidatakse kas tänaseid või valitud kalendrikuu jooksul toimunud asendusi.

  • esmalt õpetajate kaupa asendatud tundide detailvaadet (keda asendati, mis põhjusel, millal, mis päevikus, tunni teema)
  • õpetajat asendanud õpetajate nimekiri (kes asendas, mis põhjusel, millal, mis päevikus, tunni teema)


Asendused kuupäevaliselt grupeerituna

Valige näitamiseks Kuupäevaliselt. Näidatakse kas tänaseid või valitud kalendrikuu jooksul toimunud asendusi.

  • kuupäevade kaupa toimunud asendustundide loetelu (keda asendati, kes asendas, mis päevikus, mis põhjusel, tunni teema).

Õpetaja asendused

Valige õpetaja nimi. Valikufiltrid muutuvad, sest ühe õpetaja kohta saab näidata täpsemat asenduste analüüsi. Vaikimisi näidatakse eelmise kalendrikuu õpetajaga seotud asenduste nimekirja.

  • õpetaja asendusi saab vaadata terve õppeaasta kohta.
  • õpetaja asendusi saab vaadata suvalise ajaperioodi kohta (valitud periood)