Õpilaste haldus päeviku nimekirjas

Artiklis antakse juhised, kuidas oma ainepäeviku õpilaste nimekirja täiendada õpilastega, kes sealt puuduvad ning kuidas õpilasi päevikust eemaldada. See on eriti oluline neile õpetajatele, kelle päeviku nimekiri muutub (valikkursused, huvitegevus, keelegrupid, mõnes koolis kasutatavad õpilaste taseme järgi jagamise tulemusena tekkinud õppegrupid). Kui õpilase päevikust eemaldamine ei ole võimalik, saate pöörduda kooli eKooli administraatori poole.

Õpetaja enda poolt lisatud päevik on alati ilma õpilasteta. Päeviku lisamisest lugege täpsemalt "Õpetaja lisab päeviku"

Õpilaste lisamine päeviku nimekirja

Õpetaja enda poolt lisatud uus ainepäevik on ilma õpilasteta. Kooli administraatori poolt ette valmistatud päevikus on tavaliselt õpilased olemas. Kui Teie koolis on õppegrupid muutuvad (õpilased valivad igal trimestril kunsti, käsitöö ja tehnoloogia vahel; õpilased on jagatud põhiainetes tasemegruppideks; klass alustab teise võõrkeele õppimist ja õpilaste valikud ei ole veel kindlad; mudilaskooris laulvate õpilaste osas võib õppeaasta jooksul tulla ette muudatusi), siis vajate oma päeviku õpilaste nimekirja korrastamisel paindlikkust. Selguse huvides nimetame eKooli juhendites õpilaste päevikusse valimise protsessi noppimiseks

Nimekirjast puuduvate õpilaste päevikusse lisamiseks tuleb: Avage päeviku alla olev Lisa päevikusse õpilased

 1. Avatakse õpilaste valiku vorm, otsida saab nii klassi kui ka õpilase perekonnanime järgi
 2. Valige klass ja vajutage Otsi
 3. Valige õpilased. Saab kasutada kiirtegevusi Vali kõik ja Eemalda kõik. Päevikusse lisatakse need õpilased, kelle nime ees on linnuke. Kui mõni õpilane juba on päevikus, siis tehtud valikust hoolimata teda õpilaste nimekirja topelt ei lisata.

Salvestage valik  Lisa valitud õpilased päevikusse. Õpilased kuvatakse kohe päeviku nimekirjas.

Delete

Õpilaste lisamisel on hea teada:

Kui õpilased on mitmest klassist, tuleb otsingut ja valikut korrata iga klassi jaoks

Kui õpilased on kursusele registreerunud, saate otsida osalejaid registreerunute hulgast, lisaks klassidele kuvatakse kursuse nimetus.

Te saate õpilasi oma päeviku õppegruppi lisada ja eemaldada igal ajal õppeaasta sees, aga ainult nopitud õpilaste osas. 

Õpilaste eemaldamine päeviku nimekirjast (õpetajale)

Kui mõni õpilane loobub (valik)kursusest või valib teise keele / õppegrupi ning ta on päevikusse nopitud (lisatud õpetaja või administraatori poolt tehtud valikuga klassi nimekirjast), siis saab õpetaja õpilased päevikust eemaldada.

Õpilase eemaldamiseks päeviku nimekirjast tuleb:

 • Avada päeviku all olev õpilaste nimekiri vajutades Näita päevikusse lisatud õpilasi

 • Vajutada liigse õpilase nime taga olevat nuppu Lõpeta kuuluvus
 • Õpilane eemaldatakse kohe päeviku õpilaste nimekirjast.
Delete

Pane tähele!

Kuigi õpilane on päeviku nimekirjast "kadunud", on tema hinded ja puudumised siiski alles - nende nägemiseks ja muutmiseks tuleks päeviku kohalt valida mitte vaikefilter Aktiivsed õpilased vaid Endised õpilased. Kuvatakse ka päevikust lahkunud õpilaste info.

Delete

Õpilase eemaldamine päevikust (administraator)

Kui päevikusse on valitud õpilased kas klassi ja paralleeli, soo või kooli poolt lisatud õppegrupi tunnuse alusel, siis õpetaja õpilasi päevikust eemaldada ei saa. Kui kehalises kasvatuses on päevikus 3a klassi poisid, siis nendest mõnda nimekirjast välja arvata ei saa. Sellisel juhul puudub õpilase nime taga Näita päevikusse lisatud õpilasi nimekirjas Lõpeta kuuluvus.  

Delete

Hea teada!

Siltidega päevikusse lisatud õpilased eemaldatakse päevikust automaatselt, kui õpilase päevikusse kuuluvust määrav silt eemaldatakse.

1. Kooli siltidega määratud õpilased: õpilane liikus ühest keelerühmast teise. Eemaldate ta esimese rühma nimekirjast (kas õpilase kaardilt Galeriist või Õppeaasta lehelt; või Nimekirjad ja siltide nimekirju muutes). Lisate talle uue sildi. Lisalugemine artiklis "Õpilase grupikuuluvus. Sildid". Õpilane eemaldatakse kohe ühe grupi päevikust ja lisatakse teise grupi päevikusse. 

2. Süsteemsete siltidega määratud õpilased (klass, paralleel, sugu). Klassi ja paralleeli muudate Õppeaasta lehel, valite õpilase, vajutate Otsus ja valite Muuda praegust kuuluvust. Lisalugemine artiklis "Õpilase grupikuuluvus. Sildid". Õpilane eemaldatakse kohe eelmise klassi kõigist päevikutest ja lisatakse uue klassi päevikutesse, seda juhul, kui päevikute õpilaste valikus on kasutatud süsteemseid silte. 

Kui õpilased on päevikusse nopitud, avab administraator Õppeaasta lehel selle päeviku kirjelduse ja vajutab vajaliku õpilase nime taga olevat linki Lõpeta kuuluvus. Siltidega päevikusse valitud õpilastel seda valikut ei ole. 

Delete

Õpilase "lõplik" eemaldamine päeviku nimekirjast

Kui õpetaja on päevikusse kandnud kasvõi ühe tunni (või lisanud tunni peale seda, kui õpilane hakkas päevikusse kuuluma), saab õpilane oma andmete juurde tunnuse Nähtud selles päevikus. Tunnus tekib iga päeviku kohta eraldi ja seda kasutajale kusagil ei näidata, tunnus on andmebaasi. Sellise tunnusega tagatakse, et:

 • ka need õpilased, kes selles päevikus ei ole saanud ühtegi hinnet ega puudumist, on peale siltide muutust päevikus vaadatavad ja täiendatavad - siis kui õpetaja valib päeviku kohal filtrist Endised õpilased valiku.
 • klassijuhataja näeb oma klassi Hinnete päevikus ka neid päevikuid, kuhu ühtegi hinnet/puudumist sisse kantud ei olnud

Aga sellesama tunnuse tõttu tekib väga sageli probleem: klassijuhataja näeb oma klassi hinnete päevikus vale klassi päevikuid. Sest mõni tema klassi õpilastest on kuulunud teise klassi päevikusse. 

Lahendus on Õppeaasta lehel Õpilase kaardilt liigsete päevikusse kuuluvuste eemaldamine

 1. Avage õpilase kaart (Õppeaasta ja Õpilased)
 2. Kehtivuse lõppenud päevikutesse kuuluvused on kaardil näidatud sektsioonis Vanad päevikud
 3. Kuuluvused saab kustutada (prügikast päeviku nimetuse taga)
 4. Kui päevikus on hindeid või puudumisi, siis kuuluvust kustutada ei saa. Paluge õpetajal enne info kustutada ja siis kustutage kuuluvus.

Veebinari salvestus

Veebinari "Uue õpetaja esimesed päevad eKoolis" (03.09.2020) salvestuses näidatakse, kuidas õpetaja saab lisada, eemaldada päevikusse õpilasi.

Kokkuvõte

Päeviku nimekirja tegeliku õppegrupiga vastavusse viimine on õpetajal paljudel juhtudel võimalik. Lisada saab õppegrupile kõiki õpilasi koolis. Eemaldada saab vaid neid, keda õpetaja ise või kooli administraator on päevikuga sidunud valikut tehes. Kui õpilane kuulub päevikusse, sest õpib seotud klassis (3a õpilased 3a klassi matemaatika päevikus), siis nende päevikust välja arvamine õpetaja poolt ei ole võimalik.