Puudumised

Kooli juhtkonnal on vajalik saada kiire ja tegelikel andmetel põhinev ülevaade kõigest, mis koolis juhtub. Koolijuht saab leida infot puudumiste kohta ja tegeleda probleemidega enne, kui need liiga suureks muutuvad.

  1. Puudumistest ülevaate saamiseks ja nende põhjendamiseks on peamine töövahend klassi puudumiste päevik. Selle leiab valides Kooli päevikud lehelt kooli lehel. Päeviku ikooni juures olev number näitab käsitlemata puudumistõendite arvu. Selle järgi saab kiiresti hinnata klassijuhatajate tõendite kinnitamise hoolikust. 
  2. Puudumiste päevikus on puudumised näidatud graafiliselt, tulenevalt puudumise märkimise tunni järjenumbrist päevas.  Käsitlemata tõenditele viitav kollane ikoon on selle õpilase nime taga, kellel tõend on. Põhjendatud puudumised on märgitud roheliste, põhjuseta puudumised punaste ruudukestega. Kui puudumisele ei ole põhjust lisatud, siis on ruudu sees ?.
  3. Õpilase nimel vajutades avab tema puudumiste ja märkamiste detailvaate. Koolijuht näeb sama infot mis klassijuhataja, aga tal ei ole õigus midagi muuta, näiteks tõendeid kinnitada või puudumisi põhjendada. 
  4. Puudumiste aruanded avanevad Aruannete aknas Puudumiste grupis. Koolijuht saab kõiki aruandeid küsida kas kõigi klasside kohta ülevaatena või valides filtrist vajaliku klassi tunnuse. Kõik aruanded on filtreeritavad kas õppeperioodide kaupa või terve aasta kohta. Puudumiste aruandeid saab vaadata vaid käimas oleva õppeaasta kohta.
  5. Päeva puudujad kuvab täna või mõnel muul päeval puudunud õpilased koos nende vanemate ja kontakandmetega. Kaasatud on nii põhjusega kui ka põhjuseta puudumised ja kõigi klasside õpilased.
  6. Puudumiste aruanne annab õpilaste puudumiste arvulise ülevaate ja jagab need põhjusega ja põhjuseta puudumisteks. Aruannet saab avada nii klasside kohta kokku (kuvatakse iga klassi puudutud tundide summa) kui ka klassi numbril vajutades või filtrist valimisel klassi õpilaste kaupa puudumised.
  7. Puudumiste tüüpide aruanne näitab õpilaste puudumiste arvu kooli defineeritud puudumiste põhjuste kaupa. Näiteks mitu tundi on õpilane puudunud haiguse tõttu. Aruannet saab avada nii klasside kohta kokku (kuvatakse iga klassi puudutud tundide summa) kui ka klassi numbril vajutades või filtrist valimisel klassi õpilaste kaupa puudumised.
  8. Suurpuudujate aruanne annab hoiatuse õpilaste kohta, kes on põhjuseta puudunud rohkem, kui kooli seatud reeglid lubavad. Saab seada näiteks piiri, mitu % toimunud tundidest võib põhjuseta puududa enne kui hoiatus antakse või seada ka ainest põhjuseta puudutud tundide maksimumarvu. Aruanne klasside kaupa avatakse kohe ekraanile, kogu kooli kokkuvõtteks tuleb tellida. Tavaliselt võtab aruande valmimine aega mõne sekundi, valmis aruande kohta saab selle tellija e-kirja. Tallitud aruanded jäävad alles ja neid saab avada ka hiljem.
  9. Koolijuht saab avada Distsipliini lehe, kus kuvatakse tabel nende õpilastega, kes on EHISes seatud ajaperioodis põhjuseta puudunud rohkem kooli seatud piirist. Ajavahemikud on september-oktoober; november-detsember; jaanuar-märts; aprill-juuni. Kuvatakse põhjuseta puudutud tundide arv ning % toimunud tundidest, kus õpilane oleks pidanud osalema. Kui õpilasele on määratud tugi-spetsialist, on näidatud tema nimi. Kui kooli omanik on kohalik omavalitsus, mis on aktiveerinud eKooli distsipliini mooduli, on näha, kellele õpilastest on antud kohaliku omavalitsuse tugitöötaja juurdepääs ja kellele konkreetselt.