Õppekavas kursused või perioodid?

Küsimus: 

Miks ei või gümnaasiumis kursused olla ühes päevikus? Miks ma pean tegema igale kursusele oma päeviku? Mis vahe on üldse kursustena ja perioodides õppimisel?

Vastus: 

Üks päevik annab õppekava läbimise suhtes ühe väljundi ja põhineb ühel ainekaardil:

  • perioodõppes aastahinde - aastase ainekursuse kokkuvõtte ja kui aastahinne on väljas siis veerandihinded kui vahekokkuvõtted enam ei loe; ka õpilasraamatusse kantakse ainult aastahinne.
  • kursustes õppides kursuse hinde - 35 tunnise ainekursuse (enamasti selgelt defineeritud ja eristuva sisuga, s.o. iga järgmine kursus on erineva teemapüstituse ja eesmärkidega, nt, Stereomeetria ja Statistika matemaatikas) ja ilma vahekokkuvõteteta - õpilasraamatusse läheb kursusehinne. Kooliastmehinde lisamisel võetakse arvesse erinevatel õppeaastatel saadud kursusehinded. 

Täpsemalt saate õppekavade liikide kohta lugeda artiklist "Õppekava. Ained õppekavas". Kooliastmehinnete lisamisest ja lõpupäevikutest saab lugeda artiklist "Iseseisva töö ja eksamihinded. Kooliastmehinded"