Ruumide ja ressursside broneerimine

eKoolis saab sisestada kooli erinevaid ühiskasutuses olevaid ressursse (varasid) ja neid broneerida - kuupäeva ja kellaaja järgi. Varasid saavad hallata administraatorid, broneerida kõik kooli personali liikmed. 

Varade haldus

Ühiskasutuses olevate varade nimekirja haldus (varade lisamine, muutmine, kustutamine) toimub kasutades menüüpunkti Varad. Varasid sisestab ja haldab administraator.

 Varade tabel koosneb märksõnadest ja ressurssidest. Kõigil koolidel on olemas üks märksõna Ruumid. Märksõna nimetuse saate muuta. Iga ressurss peab olema seotud vähemalt ühe märksõnaga, võib olla seotud ka mitme märksõnaga. Ilma märksõnata ressurssi lisada ei saa.

Varade nimekirja uue märksõna sisestamiseks: 

  1. Klikkige Lisa märksõna 
  2. Sisestage Märksõna nimetus 
  3. Lisage linnuke märkeruutu kui Märksõna tähistab ruume. Antud märksõnaga seotud ressursid kuvatakse tunniplaanis ruumidena. Teiste märksõnade ressursse ei saa tunniplaanis tundide märkimiseks kasutada.
  4.  Vajutage Salvesta. 

Varade nimekirja uue ressursi lisamiseks: 

  1. Klikkige Lisa ressurss
  2. Sisestage ressursi Nimi ja soovi korral saate lisada ressursi kirjelduse välja Täiendav info
  3. Sisestage vähemalt üks märksõna, mille alla see ressurss paigutatakse. Selleks klikkige lahtrisse +Lisa märksõnad  ja valige kuvatavast rippmenüüst märksõnad.
  4. Võimalus lisada Maht (istekohti) ja Untise lühinimi (kui koolil on tunniplaan Untis kasutuses). 
  5. Ressurssi lisamiseks Salvesta.

Ressursiga seotud infot saate muuta igal ajal, kuid kustutada saate vaid neid ressursse, millega ei ole seotud tulevikus olevaid broneeringuid. Minevikus olevad broneeringud kustutamist ei sega. Muuda ja Kustuta võimalus on märksõna lehel.

Broneerimine

Kõiki kooli poolt hallatavaid ressursse saavad broneerida kõik koolis Personali nimekirjas olevad töötajad. Broneerimise võimaluse leiate Tunniplaan -> valides Minu broneeringud.

1656923513981-Br7.png

Nimekirjas on kõik õpetaja enda broneeringud. Hallilt on kuvatud minevikus olevad broneeringud. Kui õpetaja ei ole varem broneerimismoodulit kasutanud, siis on see leht esialgu tühi. Broneeringuid on võimalik Otsida vara või märksõna järgi või lisades linnukese märkeruutu Näita ainult täna ja tuleviku broneeringud, möödunud broneeringud peidetakse.

Broneerimiseks vajutage nupule Broneeri ja otsige üles Ressurss, mida soovite broneerida. Selleks valige kooli poolt sisestatud märksõna ja selle alt teid huvitav ressurss. 

Seejärel valida Kuupäev ja Alguse ja lõpu kellaaeg või kui koolis on määratud tundide ajad, siis lingiga Kasuta tunniaegu / Kasuta kellaaegu saab vahetada vajaliku ajavahemiku valiku meetodit.

Delete

Hea teada!

Kui vajalik ressurss puudub, saab selle sisestada kooli eKooli administraator.

Kui peale aja valikut selgub, et valitud ressurss on sellel ajal juba broneeritud, kuvatakse vastava sisuga märguanne! 

Kui ei tekkinud ühtegi kattuvust, on broneering sisestatud ja ilmub broneeringute nimekirja.

Vajadusel saab oma broneeringuid muuta või kustutada Muuda broneerinut aknas. Selleks klõpsata Minu broneeringud -> Muuda või Kustuta.

Delete

Broneeringute muutmine või kustutamine

KÕIKI kooli broneeringuid saab muuta ja kustutada administraator. Kui Teil on probleem vajaliku ruumi või seadme saamisega vajalikul ajal, pöörduge kas otse kolleegi või administraatori poole.

Broneeritud ruumi kohta ei lisandu selle ruumi tunniplaani märget broneeringust!

Videojuhend

Videojuhendis "Ruumide ja ressursside broneerimine" (29.05.2018) salvestuses näidatakse, kuidas kooli administraator saab lisada kooli varade nimekirja uusi märksõnu ja ressursse. Samuti näidatakse kuidas teostada broneeringuid, vajadusel neid muuta või kustutada.

Kokkuvõte

Kooli ühiskasutuses olevad ressursid tuleb jagada õpetajate vahel, broneerimine on selleks hea võimalus.