Kooli saadetud teated

Arvuti

Infovahetus kooli ja kodu vahel on oluline - kuigi õpilane teab, mis koolis juhtus, on info otse vanemateni jõudmine väga oluline, eriti siis, kui õpilane puudub. Järgnevalt näitame erinevaid meetodeid, mida kool saab info jagamiseks kasutada. 

Õpetaja teated

Õpetaja saadetud teated on uudisvoos nähtavad 30 päeva. Tavaliselt on tegu operatiivse sisuga infoga. Sama teadet näevad nii õpilased kui ka lapsevanemad. 

Õpetaja teated võivad olla saadetud ka osale õpilastest. Õpetaja saab oma teadet muuta ja kustutada. 

Hindele lisatud kommentaarid

Õpetaja saab igale hindele lisada omapoolse kommentaari, kus saab selgitada hinde kujunemist (millised õpitulemused on hästi omandatud, milliseid tuleb veel harjutada; üldised tähelepanekud tööprotsessi kohta). Sellised kommentaarid aitavad õpilasel ja vanematel aru saada, miks hinne just selliseks kujunes. Hinde kommentaarid kuvatakse uudisvoos:

Hinde kommentaare näeb lisaks uudisvoole aruandes Hinded (hinneteleht, kus on kuvatud hinded ning nende kommentaarid). Sealt saab hinnetelehe ka printida (brauseri Print käsuga).  

Vestlused

Vestlused annavad õpilastele ja lapsevanematele võimaluse suhelda nii oma klassijuhataja kui ka teiste õpetajatega. Õpetajad saavad algatada nii individuaalseid või grupivestlusi oma õpilaste ja nende peredega kui ka pöörduda terve klassi poole korraga. 

Pane tähele!

Teie poole võidakse pöörduda vestluse või teadaandega. Vestluses saate oma arvamuse lisada, teadaandele vastata ei saa. Te teete neil vahet pisiikoonidega - teadaande juures on kuvatud ruupor. 

 

Vestlused avate eKooli päises oleva ikooniga; seal on näidatud veel lugemata, uute teadete arv. 

Vestluste kasutamisest saate täpsemalt lugeda artiklist "Vestlused" (täpsusta), siin olulisem et aknast info leida: 

  • Vestluse avab klikk vasakpoolses veerus vestluse pealkirjal. 
  • Vestluses osalevate inimeste arvu näete avatud vestlus ekohal, paremas nurgas. Sealsama on ikoon lisatud failide vaatamiseks (kirjaklaber) ning menüü avamiseks (i ikoon). 
  • Kui Teil on õigus vestlusesse vastus kirjutada, näete sisestusvälja, sealsamas on faili lisamise kirjaklaber ja emotikonid. 
  • Iga oma postituse juures näete helesinist ikoonikest, sellel vajutus näitab, kes adressaatidest on Teie teadet näinud ja millal. 

Te saate oma postitust muuta ja kustutada (24 tunni jooksul selle lisamisest). 

Kooli sündmused

Kooli lehelt lisatud sündmused jõuavad õpilastele ja lapsevanematele uudisvoogu. 

Sündmused lisab kooli juhtkond ning näevad selleks õigusi omavad grupid. 

Kokkuvõte

eKoolis saavad kool ja õpetajad kasutada erinevaid individuaalse ja grupiinfo jagamise viise. Tavaliselt antakse õpilastele ja lapsevanematele teada, kuidas just infot jagatakse; meetodite valik sõltub ka õpetaja eelistustest - kes kirjutab märkusi, kes eelistab Vestlusi, kes kirjutab päeviku teateid. 

 

 
 

Telefon

Infovahetus kooli ja kodu vahel on oluline - kuigi laps teab, mis koolis juhtus, on info otse vanemateni jõudmine väga oluline. Eriti siis, kui õpilane puudub. Järgnevalt näitame erinevaid kooli poolt info jagamiseks kasutavate viiside kuvamist eKooli äpis. 

Õpetaja teated

Õpetaja saadetud teated on uudisvoos nähtavad 30 päeva. Tavaliselt on tegu operatiivse sisuga teadetega. Sama teadet näevad nii õpilased kui ka lapsevanemad.

Õpetaja teated võivad olla saadetud ka osale õpilastest. Õpetaja saab oma teadet muuta ja kustutada. 

Hindele lisatud kommentaarid

Õpetaja saab igale hindele lisada omapoolse kommentaari, kus saab selgitada hinde kujunemist (millised õpitulemused on hästi omandatud, milliseid tuleb veel harjutada; üldised tähelepanekud tööprotsessi kohta). Sellised kommentaarid aitavad õpilasel ja vanematel aru saada, miks hinne just selliseks kujunes. Hinde kommentaarid kuvatakse uudisvoos:

Hinde kommentaare näeb lisaks uudisvoole Päeviku lehel, avada tuleb aine hinnete vaade:

Vestlused

Vestlused annavad õpilastele ja lapsevanematele võimaluse suhelda nii oma klassijuhataja kui ka teiste õpetajatega. Õpetajad saavad algatada nii individuaalseid või grupivestlusi oma õpilaste ja nende peredega kui ka pöörduda terve klassi poole korraga. 

Vestlused avate mKooli <Kodu> lehel oleva <Vestlused> viitega; näidatud on veel lugemata, uute teadete arv. 

Vestluste kasutamisest saate täpsemalt lugeda artiklist "Vestlused" (täpsusta), siin olulisem et aknast info leida: 

  • Vestluse avab klikk vestluse pealkirjal
  • Vestluses osalevate inimeste arvu näete avatud vestluse kohal. Sealsama on ikoon lisatud failide vaatamiseks (kirjaklaber) ning menüü avamiseks (i (menüü)). 
  • Kui Teil on õigus vestlusesse vastus kirjutada, näete sisestusvälja, sealsamas on faili lisamise kirjaklaber ja emotikonid. 
  • Iga oma postituse juures näete helesinist ikoonikest, sellel vajutus näitab, kes adressaatidest on Teie teadet näinud ja millal. 

Te saate oma postitust muuta ja kustutada (24 tunni jooksul selle lisamisest). 

Kooli sündmused

Kooli lehelt lisatud sündmused jõuavad õpilastele ja lapsevanematele uudisvoogu. Sündmused lisab kooli juhtkond ning näevad selleks õigusi omavad grupid.

Kokkuvõte

eKoolis saavad kool ja õpetajad kasutada erinevaid individuaalse ja grupiinfo jagamise viise. Tavaliselt antakse õpilastele ja lapsevanematele teada, kuidas just infot jagatakse; meetodite valik sõltub ka õpetaja eelistustest - kes kirjutab märkusi, kes eelistab Vestlusi, kes kirjutab päeviku teateid.