Kuidas ma näen, kellel õpilastest või vanematest on eKooli konto olemas?

Küsimus:

Kust ma saaksin näha seda, milline laps ja/või milline vanem on loonud konto ja tema taotlus on kooli jõudnud ja kinnitatud. See info haihtub ju kohe, kui olen taotluse kinnitanud.

Vastus:

Seda, kas laps või vanem on kasutaja lisanud või mis on selle konto kasutajanimi, kool kuidagi näha ei saa. Kooli juurdepääs infole algab siis, kui taotlus koolis õppeinfot näha esitatud on. Kool kinnitab taotluse. 

Seda, kas õpilane või lapsevanem on ka eKooli kasutaja, näeb klassi kokkuvõttes kahest aruandest: 

1. Kasutusaktiivsuse aruande klassi vaade

Kui õpilase või vanema nime taga on viimase sisse logimise aeg, siis on neil olemas eKooli kasutaja ja side kooliga on olemas ja nad pääsevad õppeinfole juurde. Justin Carrotil eKooli kasutajat kas ei ole või ei ole ta koolist küsinud juurdepääsu oma andmetele. 

2. Õpilaste andmete aruandest

Lapsevanemetega on lihtne - kui nad on aruandes, siis enamasti on ka kasutajad olemas. Pildil on erandiks Caroline Johnsoon-Door. Kasutajanimi on enamasti e-posti aadress, Carolinel see puudub, tegu on klassijuhataja poolt õpilasraamatusse lisatud lapsevanemaga. 

Nende õpilastega, kelle andmetes ei ole e-posti aadressi, on samamoodi selge - kasutajaga seos puudub (Stephen). Carla on eKooli kasutaja (kasutajanimi ene+carolina@ekool.eu). Martin ei ole eKooli kasutaja, kuigi e-posti aadresse on kuvatud - seda näitab aadressi liik "(Isiklik)" e-posti aadresse taga. 

3. Üksiku õpilase jaoks näeb kasutajaga seotust õpilase kaardil, Profiili Isikuandmete lehel.

Lehe alguses on kooli nimekirjades olevad andmed (ja võimalus neid muuta). Lehe alumises osas on kasutajakonto andmed. Kui õpilase profiilist valida Lapsevanemate leht, saab liikuda edasi nende kaartidele, kus on samasugune info. 

4. Administraatorile Õppeaasta lehelt õpilase kaardilt

sealt on näha viimase logimise aeg; võimalus lõpetada seos kasutaja ja kooli andmete vahel; lapsevanemate andmed ja võimalus liikuda edasi lapsevanema kaardile.