Klassijuhataja näeb "vale õpilast" või "liigset ainet" tunnistusel

Probleemid:

1. Klassijuhataja näeb oma klassi hinnete päevikus vale klassi päevikuid. Kui ta need avab, ei ole seal tema klassi õpilasi.

2. Tunnistusel on õpilastel mõne ainete tühjad, hinneteta read. Tegelikult nad neid aineid ei õpi. 

Lahendus:

Klassijuhataja näeb liigseid päevikuid,sest mõni tema klassi õpilastest on kuulunud teise klassi päevikusse. Tunnistusel on üleliigsed read samal põhjusel - õpilased on kuulunud neisse päevikutesse.  Lahendus on Õppeaasta lehel Õpilase kaardilt liigsete päevikusse kuuluvuste eemaldamine:

  1. Avage õpilase kaart (Õppeaasta ja Õpilased)
  2. Kehtivuse lõppenud päevikutesse kuuluvused on kaardil näidatud sektsioonis Vanad päevikud
  3. Kuuluvused saab kustutada (prügikast päeviku nimetuse taga)
  4. Kui päevikus on hindeid või puudumisi, siis kuuluvust kustutada ei saa. Paluge õpetajal enne info kustutada ja siis kustutage kuuluvus.

Lisalugemine "Õpilaste haldus päeviku nimekirjas"

Delete

Kuidas vajalikku õpilast leida?

1. Kui tunnistusel on liigne rida, avage selle õpilase kaart Õppeaasta lehel, kellel see rida on. 

2. Kui klassijuhataja näeb liigset päevikut, avage see päevik ja vaadake filtrist Endised õpilased (vaikeväärtus Aktiivsed õpilased). Näete, kelle tõttu päevik kuvatakse.