Mitteaktiivsed õpilased

Kui õpilane on lühemat või pikemat aega õppetööst eemal - haiglas, kodus õppimas, pikemal reisil. Nüüd saab teda päevikus märgistada ja vältida talle puudumiste lisamist.

Õpilase märgib ajutiselt puuduvaks administraator. Õppeaasta aknas ->  Päevikud lehel -> on nüüd iga päeviku iga õpialase taga punane link Muuda eemalviibivaks.

Seda vajutades asendub link uuega Muuda aktiivseks

Eemalviibivaks saab märkida ka nopitud õpilasi, nende nime taga on kaks linki:

Delete

Pane tähele!

Eemalviibimine tuleb märkida iga päeviku kohta eraldi. 

Kui õpetaja avab päeviku, näeb ta eemalviibimise kohta märget õpilase detailvaates

Sellisele õpilasele saab lisada hindeid, ta näeb oma päevikute tunnikirjeldusi, materjale, koduseid ülesandeid. Õpetaja ei saa teda märkida puudujaks, vastav teade kuvatakse nii õpilase detailvaates:

kui ka kogu klassile hindeid/puudumisi lisades

Delete

Pane tähele!

Eemalviibimisi lisab ja eemaldab ainult kooli eKooli administraator. Õpetaja peab pöörduma kolleegi poole, et õpilane taas aktiveerida.