Õpimapp

Õpimapi leiate Aruanded aknast Kokkuvõtvate hinnete grupist. Avage Õpilase õpimapp.

Aruanne algab valikufiltritega: klassijuhatajal on valikus oma klass, koolijuhil kõik klassid. Lisaks saab valida õpilasi selle järgi, kas nad veel õpivad koolis või on õppeaasta jooksul lahkunud. 
Delete

Hea teada

Õpilase õpimapp sisaldab vaid sellel õppeaastal koolis õppinud õpilaste hindeid. Eelmistel aastatel lahkunud õpilaste hinded leiate õpilasraamatust. 

Õpimapil on kaks kuvamise viisi:

Saadud hinded: näidatakse vaid neid aineid ja kursuseid, kus oled hindeid saanud. On õpilasi, kes näevad selles aruandes oma viimase 9 aasta hindeid.

Kogu õppekava: näidatakse õppekavasse kantud kõiki kursuseid. Juba hinnatud ainekursused on koos nende eest saadud hindega. 

Lisaks õppekavaga seotud hinnetele on hindeid, millel on seos mõne teise õppekavaga (põhitabelis on hetkel õpilase õpitava õppekava ainekursused)

Need võivad olla kas lõpetatud õppekava hinded (näiteks gümnaasiumi õpilasel põhikooli hinded) või on õpilane osalenud mõnel kursusel, mis ei ole tema õppekavas (õppesuunas), tavaliselt valikainete kursused. 

Nupp Prindi õpimapi päises avab brauseri trükivaate kohandamise akna.