Töö kursuste nimekirjaga - avaldamine, mustandid

Kursuste valiku avaldamiseks on vaja valida kursused Õpilase valikud õppekavas nimekirjast. 

 •  Ava moodul ning vali Avalda uus
 • Pane kokku kursustekomplet ehk vali kursused mida soovid õpilastele valikuks anda

  Näiteks: õpilastel tuleb valida 3 keele valikkursuse vahel. Kursused on hispaania, saksa ja prantsuse keel.
   

Kui koolis on kursuseid palju, siis on võimalik kursuseid sorteerida.

Kui kool koostab õppekava on võimalik igale kursusele külge panna ainetüübi (ainetüüpe saab määratleda Klassifikaatorid - >Õppimise korraldus).

 • Kinnita valik 
 • Enne avaldamist tuleb igat kursust seadistada. Igat kursust saab seadistada eraldi, kui panna kursuste nimede ees linnukesed, saab mitut kursust korraga seadistada. 

Hea teada!

Ekraani all näidatakse kursuste arvu, et seadistada kursuseid ühiselt. Lisaks on alt valikust võimalus minna koheselt kursuseid seadistama või tühjendada nimekirja.

 

Klõpsates Seaded saab kool määrata eri liiki teavet iga kursuse kohta konkreetses kursuste komplektis:

 • Klassitasemed - määrata millistele klassidele on antud kursus avatud. (Klassitasemeid saab määrata, aga ei saa kursuseid suunata paralleelidele eraldi)
 • Kursuse toimumise aeg päevakavas (informatiivne)
 • Tähtaeg - registreerimise lõpp aeg, mille jooksul õpilased peavad tegema valiku. Pärast tähtaega ei saa õpilased enam komplektist valikuid teha.
 • Piiratud kohtade arv - kui kursusel kohti ei ole määratud, siis on vaikimisi määratud, et kursusel on piiramatu arv kohti.
 • Jagatud kursus - kursus, mida jagatakse teiste eKooli kasutavate koolidega. Koolidele saab eraldi määrata kohtade arvu. Lähemalt saab lugeda artiklist “Kohtade jagamine”.

Kui kõik seaded on igale kursusele rakendatud, saab jätkata kursusekomplekti avaldamisega õpilastele. 
Avaldamise ülevaates tuleb määratleda kaks asja:

 • Kursuste kogumi pealkiri (nt - Valikulised keelekursused II semestriks, 2023)
 • Maksimaalne kursuste arv - kursuste arv, mida õpilane peab valima komplektist

Hea teada!

Maksimaalne kursuste arvu määramine, mida õpilased saavad valida on väga oluline detail, mis tuleb määrata, enne kursuste komplekti avaldamist.

Oletame, et nagu meie eelmises näites 3 valikkursusega, me avaldame kõik kolm ja anname õpilastel nende hulgast valida. Tegelikkuses on õpilastel võimalik võtta ainult üks nendest kursustest, kuna võime oletada, et kõik need kursused toimuvad samal ajal. Kool määrab kursuste maksimaalseks arvuks 1 ning õpilased saavad valida näites olevatest keele kursustest ainult ühe kursuse. Kui me, aga sooviks, et õpilased valiks kaks kursust kolmest, siis määrame maksimaalseks kursuste arvuks 2. Kui õpilastel on võimalik kõiki kursuseid valida, siis määrata maksimaalseks arvuks kursuste komplektis olevate kursuste arv - see on mõeldud pigem selleks, kui on soov saada õpilaste valikust üleüldine vaade ja seejärel saab õpilased määrata päevikutesse.

 

Antud juhul on avaldamise seadete aknas määratud, et õpilased saavad valida ainult ühe kursuse kolmest. Peale pealkirja ja kursuste arvu määramist tuleb komplekt kinnitada.

Nüüd on kursuste komplekt avaldatud ning seda saab näha Avaldatud kursuste komplekti vaates.
 

Avaldatud kursuste muutmine

Avaldatud kursustel saab muuta kursuste komplekti pealkirja ning iga kursuse ajakava eraldi. 

Muuda ajakava nupule vajutades viiakse kursuste lehele (seadistus), kus saab valida konkreetse kursuse mille ajakava on soov muuta. 

Mustandid

Kursuste komplektist saab teha mustandeid. 
Selleks, et mustandit salvestada:

 • Peavad olema valitud kursused
 • Kursustele on määratud seadistused

See järel saab vajutada nuppu Salvesta mustand

Peale nupu vajutamist tuleb panna komplektile nimi ja määrata esialgne maksimaalne kursuste arv - Kinnita.

Mustandis kursustekomplekte kuvatakse Mustandid vaates.

Selleks, et mustandis olevaid komplekte muuta, kustutada või avaldada, tuleb vajutada komplektil 3 mummut (…).