Koolijuhi aastalõpp

Õppeaasta lõpetamiseks:

 1. Kontrollige klassijuhatajate poolt sisse kantud õppenõukogu otsuseid (Õppenõukogu otsuste aruanne) ja klassiti olemas olevaid ja puuduvaid hindeid (Klassi koondaruanne)
 2. Vaadake üle õpetajate töö - Õppetegevus päevikute kaupa on tellitav aruanne jooksvate hinnete ja puudumiste kohta. Saadud *.html faili saab eKoolist välja salvestada ning vaadata ka siis, kui klass on üle kantud.
 3. Klassi Koondaruanne kokkuvõtvate hinnete kohta saab oma arvutisse salvestamiseks nt *.pdf faili trükkida ja see aruanne ei toimi enam siis, kui klass on üle kantud.
 4. Enne uue aasta algust tuleks üle vaadata Aruanded. Enne uue õppeaasta algust on hea ära teha aruanded, mida eelmise aasta kohta enam teha ei saa:
  1. Kõik puudumiste kokkuvõtted (klassiti, liigiti) - trükkida nt. pdf formaati
  2. Õpetajate koormuse kokkuvõte
  3. Puudulike hinnete aruanne (veel alles jäänud võlgnevused), kui see on kooli õppekorralduse suhtes oluline
  4. Hinnete statistika
  5. Märkuste aruanded
  6. Õppenõukogu otsuste aruanded
  7. Aruannetes on õppeaasta valik lisatud osadele aruannetele (hinneteleht, tunnistused, õppeedukuse ja tunnikirjelduste aruanded). Kokkuvõtvate hinnete aruandeid ja hinnetelehti saate koostada kuni õppeaasta arhiivi kandmiseni.
  8. Kokkuvõtvad hinded - perioodide, aastahinnete tabelid koostatakse html faili, need võib oma arvutisse salvestada. Kooli juhtkond saab võimaluse vaadata tellitavaid aruandeid eelmiste aastate kohta.
 5. Vaadake üle oma Kooli õppekava - rakendub uus põhikooli ja gümnaasiumi RÕK. Õppekavas võivad olla vead, mis kasutamisega on välja tulnud.